Taina lui Dumnezeu ne depăşeşte puterea de înţelegere. El nu este un obiect pe care Îl putem descoperi singuri (Iov 11,7). Biblia nu ne oferă o descriere sistematică şi filozofică a fiinţei Sale. Ea ne prezintă un Dumnezeu care Se descoperă pe Sine prin lucrările Sale, prin legătura Sa cu noi. Ajungem să aflăm cine este El prin ceea ce ne spune despre Sine, altminteri nu am putea să ştim prea multe despre El. Scriptura ne spune că Dumnezeu este dragoste prin natura Sa. Aceasta înseamnă că esenţa fiinţei Sale este dăruirea de Sine, exprimată în preocuparea faţă de bunăstarea altora.

3. Ce ne spun textele următoare despre caracterul şi natura lui Dumnezeu? Ps. 118,1-4; Rom. 5,8; 8,37-39; 1 Ioan 4,8.9.16.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Afirmaţia „Dumnezeu este dragoste” ne vorbeşte despre esenţa Divinităţii şi ne transmite următoarele idei:

1) „Dumnezeu este dragoste” înseamnă că cercetarea esenţei lui Dumnezeu ne va arăta că El este dragoste prin natura Sa. Această înţelegere cu privire la natura lui Dumnezeu este deosebit de importantă pentru doctrina despre ispăşire.

2) „Dumnezeu este dragoste” înseamnă că El este o fiinţă sociabilă care, prin natura Sa, Se bucură de părtăşia cu fiinţele pe care le-a creat. În această relaţie personală, El Îşi manifestă dragostea. Dacă vrem să ştim dacă El ne iubeşte sau nu, nu ne cercetăm sentimentele şi emoţiile, ci privim la modul în care ne tratează El, în ciuda păcătoşeniei noastre.

3) „Dumnezeu este dragoste” înseamnă că nimeni nu-L poate convinge pe Dumnezeu să ne iubească, pentru că El este dragoste prin natura Sa. De aceea, este inutil şi chiar imposibil să facem ceva, pentru ca El să ne primească. Bineînţeles că nimic altceva, în afara Planului de Mântuire, nu ne descoperă mai bine cât de mult ne iubeşte. Într-adevăr, în clipa în care am căzut în păcat, Hristos a devenit Mijlocitorul, Răscumpărătorul şi Mântuitorul nostru – expresia cea mai înaltă a dragostei lui Dumnezeu faţă de neamul căzut.

„Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii” (1 Ioan 4,11). În ce mod poţi să îţi manifeşti dragostea faţă de alţii? Ce lucruri te împiedică să iubeşti?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO