Cei mai mulţi dintre noi cunoaştem, în linii mari, istoria lui Daniel şi a prietenilor lui care au fost luaţi captivi de Nabucodonosor (Nebucadneţar), împăratul Babilonului, cu aproximativ şase sute de ani înainte de Hristos. Datorită credincioşiei lor, Dumnezeu i-a folosit pe aceşti tineri pentru a-Şi aduce la îndeplinire planurile şi misiunea Sa în Babilon, cel mai puternic imperiu al lumii la vremea aceea. Dar experienţele şi istoria vieţilor lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria sunt, în mare măsură, un tribut adus educaţiei pline de credincioşie pe care le-au dat-o părinţii lor.

Familiile evreilor nu aveau voie să trateze cu superficialitate datoria de a-şi instrui copiii. O parte importantă a vieţii de familie era transmiterea istoriei. Părinţii trebuiau să le povestească şi să le repovestească, mereu şi mereu, copiilor despre călăuzirea lui Dumnezeu în istoria naţiunii lor. Copiii trebuiau să înveţe că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu conduce la viaţă, în timp ce nesocotirea lor conduce la moarte.

1. Ce principiu spiritual se găseşte în Deuteronom 6,6.7 (vezi şi Deut. 4,9), care este important nu numai pentru copii, ci pentru noi toţi? În ce fel devoţiunea personală zilnică este un mod de a aplica acest principiu?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Părinţii lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria nu aveau cum să ştie ce urma să se întâmple cu copiii lor. Dar printr-o instruire religioasă zilnică şi făcută cu credincioşie, ei le-au asigurat o temelie spirituală puternică pentru tot restul vieţii lor. Cât de important este ca părinţii să caute să facă acelaşi lucru pentru copiii lor şi în zilele noastre! În acelaşi timp, obiceiul de a medita în permanenţă la lucrările lui Dumnezeu, la minunile, la bunătatea şi la iubirea Lui va fi benefic în aceeaşi măsură pentru părinţi, ca şi pentru copii. Chiar şi pentru cei care nu au copii sau ai căror copii au plecat deja din cămin, este foarte important să păstreze mereu în minte realitatea existenţei lui Dumnezeu, a bunătăţii şi a puterii Sale. În definitiv, cum am putea împărtăşi altora ceva ce nu am experimentat noi înşine?

Cât de consecvent eşti în devoţiunea ta? Cum te poate ajuta aceasta să-ţi întăreşti credinţa şi să devii un martor mai bun pentru Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO