Imediat după ce au ajuns în Babilon, era clar că Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria aveau să se confrunte cu multe ispite şi influenţe negative.

2. Unde şi cum apare primul potenţial atac asupra credinţei lor? De ce putea fi atât de distrugător? Daniel 1,4
__________________________________________________________________________________

Este cât se poate de adevărat că nu se poate ca ceea ce citim şi lucrurile la care ne expunem să nu ne influenţeze gândurile. Poate că, pentru prima dată în viaţa lor, aceşti tineri au fost expuşi unei literaturi care înălţa valori şi convingeri contrare învăţăturilor pe care le primiseră acasă. În literatura babiloniană, ei s-au confruntat cu astrologia, cu dumnezeii falşi şi cu diferite mituri. Lupta pentru mintea şi, implicit, pentru sufletul lor începuse (vezi Filipeni 4,8). Şi, fără îndoială, şi pentru trupul lor care, aşa cum a arătat foarte clar ştiinţa modernă, este strâns legat de activitatea minţii.

3. De ce Daniel şi tovarăşii lui nu au vrut să consume din hrana de la masa împăratului? Care este cuvântul-cheie? Daniel 1,8. 12-14
__________________________________________________________________________________

Cuvântul-cheie aici este să nu se „spurce”, care, în limba ebraică, înseamnă să nu se „întineze” sau „pângărească”. Aşadar, pentru aceşti tineri, alimentaţia nu era doar un aspect care ţinea de o vieţuire sănătoasă sau de o simplă preferinţă. Era o problemă de ordin moral.

4. Ce fel de scuze ar fi putut invoca pentru a consuma din acele alimente?
__________________________________________________________________________________

Încă de la venirea lor în Babilon, cei patru tineri au hotărât să nu renunţe la principiile lor, indiferent cât avea să-i coste. Hotărârea aceasta a aşezat temelia pentru purtarea lor în tot timpul cât aveau să rămână în Babilon, unde credinţa le-a fost pusă la încercare de mai multe ori. Prin credincioşia lor, ei au dat o puternică mărturie pentru Dumnezeul cerului.

Este tendinţa omului să-şi găsească scuze şi argumente pentru alegeri greşite sau pentru un comportament incorect. În care domenii ale vieţii argumentezi „logic” ceea ce faci? Ce poţi face pentru a scăpa de această tendinţă spirituală periculoasă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO