Misiune într-o ţară păgână –Daniel şi tovarăşii lui

Pentru studiul din această săptămână, citeşte Daniel 1-3 şi 6.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.” (Daniel 1,8)

Gândul central al studiului: Relatările biblice despre Daniel şi tovarăşii lui în Babilon ne oferă o perspectivă asupra credincioşiei şi a misiunii, care rămâne relevantă chiar şi astăzi, după două mii şase sute de ani.

„Pe de altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8,28)

Atunci când ne aflăm în cele mai întunecate circumstanţe, când lucrurile par să meargă întru totul rău, ne putem mângâia cu gândul că, în cele din urmă, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Nu ni se spune că toate lucrurile sunt bune, ci doar că, împreună cu Dumnezeu, ele pot lucra împreună spre bine. Nu ni se garantează că va fi întotdeauna aşa cum dorim; şi s-ar putea să nu ajungem niciodată să vedem binele care a rezultat în cele din urmă. Dar făgăduinţa rămâne.

În această săptămână, ne vom concentra atenţia asupra modului în care Dumnezeu a transformat răul în bine în experienţa celor patru tineri evrei care, fără să aibă vreo vină, au fost exilaţi într-o ţară străină. În ciuda acestor circumstanţe nefavorabile, datorită consacrării lor totale şi a angajamentului lor statornic, Dumnezeu a putut să îi folosească drept martori ai puterii şi ai planului Său. Prin diferitele încercări prin care au trecut, precum cuptorul aprins şi groapa cu lei, Dumnezeu nu numai că Şi-a manifestat grija şi ocrotirea faţă de Daniel şi de prietenii acestuia, dar Şi-a şi demonstrat puterea înaintea păgânilor, care nu cunoşteau decât idolii la care se închinau. Cine altul în afară de Dumnezeu poate cunoaşte rezultatele veşnice ale credincioşiei manifestate de aceşti tineri evrei?

Pentru studiul Bibliei la rând: Ezechiel 30 – Daniel 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO