„Femeia din Samaria care a vorbit cu Domnul Isus la fântâna lui Iacov abia Îl găsise pe Mântuitorul, şi a şi adus pe alţii la El. Ea s-a dovedit o misionară mai eficientă decât ucenicii. Aceştia n-au văzut nimic în Samaria care să fie un semn că aici se deschidea un câmp promiţător. Gândurile lor erau fixate asupra unei mari lucrări, care avea să fie făcută în viitor. Ei n-au văzut că tocmai în jurul lor era o recoltă de cules. Însă, prin femeia pe care ei au dispreţuit-o, o cetate întreagă a fost adusă la ascultare de Isus.” – Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 102
„Domnul are o lucrare de făcut pentru femei, ca şi pentru bărbaţi. Ele pot îndeplini o lucrare bună pentru Dumnezeu, dacă mai întâi învaţă în şcoala lui Hristos lecţia preţioasă şi deosebit de importantă a supunerii şi a umilinţei. Ele trebuie nu numai să poarte Numele lui Hristos, ci trebuie să aibă şi spiritul Lui.” – Ellen G. White, North Pacific Union Gleaner, 4 decembrie 1907

Întrebări pentru discuţie

– În anumite părţi ale lumii, femeile au rareori un rol de conducere în biserică. Adesea, lucrul acesta este considerat a fi doar o problemă de cultură; alţii o privesc ca pe o chestiune de ordin moral. Când pot deveni problemele culturale şi de tradiţie probleme de ordin moral?
– Ellen G. White spune că femeia de la fântână s-a dovedit a fi un misionar mai eficient decât ucenicii. Ce calităţi speciale pot aduce femeile în cadrul misiunii bisericii? Fără să intrăm în domeniul controversat
legat de hirotonirea femeilor, cum le putem aprecia şi folosi mai bine pe femeile care sunt parte a mişcării şi a soliei noastre?
– Discutaţi, în cadrul grupei, despre întâlnirea dintre Domnul Isus şi femeia din Samaria. Încadraţi scena în contextul vostru cultural. Imaginaţi-vi-L pe Domnul Isus slujind cu atâta promptitudine unei persoane dispreţuite şi urâte de cultura voastră, unei persoane cu care mulţi nici măcar nu vor să vorbească. Ce puteţi învăţa din acest exerciţiu cu privire la ce înseamnă, de fapt, misiunea Evangheliei?

Rezumat: În Noul Testament, femeile apar mai ales în roluri secundare. Cu toate acestea, Domnul Isus şi apostolul Pavel au apreciat adesea femeile pentru faptele lor de milă şi de compasiune şi pentru activitatea lor în susţinerea şi înaintarea misiunii bisericii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO