Deşi limitate de obiceiurile şi de aşteptările sociale, multe femei din perioada bisericii primare s-au distins printr-o viaţă de slujire. Biblia dă rareori multe detalii, dar este evident că femeile au jucat un rol activ în misiunea bisericii.

6. Ce principiu important putem extrage din Fapte 21,9?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Scriindu-le credincioşilor din Roma, Pavel le recomandă o femeie, pe nume Fivi, pe care le-o prezintă ca fiind „sora noastră” (Romani 16,1). Fivi aparţinea bisericii din Chencrea – o cetate-port, situată la câţiva kilometri de Corint. Pavel spune că Fivi era o „diaconiţă a bisericii” (vers.1) şi că „s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie” (vers. 2).

7. Ce mai aflăm din Noul Testament cu privire la diferitele roluri pe care le-au îndeplinit femeile în perioada de început a creştinismului? Fapte 9,36; Romani 16,7.12; Filipeni 4,2.3; Filimon 2
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Nu numai că femeile au jucat un rol important în spatele scenei, susţinând biserica primară, dar se pare că multe dintre ele au avut un rol esenţial şi în lucrarea din linia întâi. Fără îndoială că şi la încheierea lucrării de vestire a Evangheliei, când întreita solie îngerească trebuie să fie dusă tuturor „locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apoc. 14,6), femeile vor continua să aibă un rol important.

Indiferent dacă eşti bărbat sau femeie, care este cel mai bun mod de a-ţi folosi darurile în lucrarea de slujire şi în cea misionară?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO