După Cincizecime, viaţa lui Petru a fost transformată, iar el a devenit un stâlp puternic al bisericii. Dar mai avea încă multe de învăţat. Ca şi ceilalţi apostoli, Petru considera că misiunea lui trebuia să-i aibă în vedere exclusiv pe iudei.
5. Care cuvinte ale Domnului Isus ar fi trebuit să-i ajute pe Petru şi pe ceilalţi să înţeleagă că lucrurile nu aveau să fie chiar aşa cum se aşteptaseră, cel puţin în ceea ce privea misiunea? Fapte 1,8
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

În Fapte 10,1-14, Petru primeşte o vedenie în care a fost îndemnat să mănânce alimente necurate. Ca iudeu, a fost şocat de ceea ce i s-a spus. „’Nicidecum, Doamne’ a răspuns Petru. ’Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat’” (Fapte 10,14). Era ca şi cum unui adventist de ziua a şaptea i s-ar fi cerut într-o vedenie să fumeze o ţigară sau să bea o sticlă de alcool. Desigur, Dumnezeu nu i-a spus lui Petru literal să mănânce alimente necurate – aşa cum nu ne-ar cere nici nouă să fumăm sau să consumăm alcool. Viziunea lui Petru era o parabolă. La început, el nu i-a înţeles semnificaţia (vers. 17), dar curând aceasta a devenit evidentă – atunci când a fost chemat acasă la Cornelius, un om dintre neamuri.
6. Care era adevărata semnificaţie a vedeniei? Ce a înţeles Petru abia atunci? Fapte 10,28-43
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Pentru noi, astăzi, este evident că Evanghelia este pentru întreaga lume, dar ce surpriză trebuie să fi fost acest lucru pentru cineva ca Petru, ţinând seama de mediul din care venea el! Înţelegem astfel cât este de important ca, indiferent de poziţia pe care o avem în biserică, să nu ne lăsăm orbiţi de prejudecăţile culturale. Cât este de important ca, asemenea lui Petru, să dobândim o viziune mai largă asupra misiunii bisericii.
Care sunt câteva dintre obstacolele personale sau culturale care îţi împiedică această viziune mai largă, ţie sau altora din biserică? Cum poţi dobândi o viziune mai largă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO