Chiar şi atunci când membrii bisericii lui Hristos lucrează împreună pentru aceeaşi misiune, pot apărea neînţelegeri şi dezacorduri. Nici biserica primară nu a făcut excepţie. Şi nici Petru. Chiar şi Petru cel de
după Cincizecime, oricât de binecuvântat de Dumnezeu a fost, oricât de importantă a fost lucrarea lui pentru biserică, tot a trebuit să mai crească. Cât de minunat este să ştim că, în ciuda greşelilor pe care le-a făcut Petru, Dumnezeu a continuat să-l folosească.

7. Citeşte Galateni 2,11-14. Ce nu înţelesese Petru încă?
__________________________________________________________________________________

Pavel era supărat, deoarece credea că Petru se purta ca un ipocrit, ca un făţarnic. După vedenia cu mâncărurile necurate şi după întâlnirea cu Cornelius, Petru a început să se asocieze cu credincioşii dintre neamuri. Pentru aceasta a fost criticat de creştinii iudei din Ierusalim (Fapte 11,2). Petru şi-a justificat purtarea şi, în consecinţă, criticii lui şi-au schimbat atitudinea. „După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: ’Dumnezeu a dat deci şi neamurilor pocăinţa, ca să aibă
viaţa’” (vers. 18). Dar acum, spre neplăcerea lui Pavel, după ce făcuse atât de multe în favoarea neamurilor, Petru îşi schimbase din nou purtarea. Cedase presiunii venite din partea creştinilor iudei şi acţiona împotriva propriilor convingeri: refuza să mănânce împreună cu neamurile, pentru că nu voia să-i jignească pe creştinii iudei. Dar Pavel, la rândul lui, s-a simţit ofensat de atitudinea lui Petru, deşi, într-un alt loc, chiar el avertiza cu privire la pericolul ca un frate mai tare în credinţă să devină o piatră de poticnire pentru unul mai slab (1 Corinteni 8,9-14). Este evident că, în acest caz, al asocierii cu neamurile, Pavel, apostolul neamurilor, s-a gândit că simţământul misiunii faţă de alţii, simţământul că toţi suntem una în Hristos, este principiul cel mai important.

8. Despre ce vorbeşte Pavel în 1 Corinteni 8,9-14?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cum poţi aplica aceste lucruri la tine personal şi la biserica din care faci
parte? Prin ce este posibil să fii o piatră de poticnire pentru membrii mai slabi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO