În perioada de început a bisericii creştine, noii credincioşi îşi împărţeau între ei bunurile şi proprietăţile, se întâlneau în fiecare zi pentru închi nare şi se bucurau de părtăşie. „Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod” (Fapte 2,47). Sub conducerea apostolilor, lucrurile mergeau bine. Dar, când biserica a început să crească, au apărut probleme. A devenit evident că biserica avea nevoie de o structură organizatorică. Petru şi ceilalţi apostoli şi-au dat seama că trebuia să existe un echilibru între lucrarea de întreţinere a comunităţii credincioşilor şi principala lor misiune. Ei au hotărât: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese” (Fapte 6,2). Pe măsură ce se formau comunităţi de credincioşi în zone noi, o organizare adecvată a bisericii a devenit şi mai necesară. Era vital să se asigure că toţi credincioşii erau bine fundamentaţi şi hrăniţi în noua credinţă. Biserica din Ierusalim a început să trimită misionari în grupe de câte doi (urmând exemplul Domnului Isus, când i-a trimis pe apostoli şi pe ucenici doi câte doi).

4. Ce au făcut conducătorii bisericii din Ierusalim când au auzit despre noul grup de credincioşi din Samaria, înfiinţat de Filip? Dar când a fost întemeiată o nouă biserică în Antiohia? Fapte 8,14; 11,19-26. Care este semnificaţia acestor acţiuni?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

În întreaga carte a Faptelor, îi vedem pe Petru şi pe ceilalţi lideri ai bisericii din Ierusalim supraveghind din punct de vedere administrativ şi spiritual creşterea rapidă a bisericii, în special în mijlocul neamurilor. Ei şi-au dat seama cît de uşor ar fi fost pentru aceşti credincioşi să alunece înapoi în păgânism sau să fie duşi în rătăcire de învăţături false. Venind la Domnul ca nişte prunci în credinţă, aceşti noi credincioşi aveau nevoie să fie hrăniţi cu „laptele” Cuvântului şi să fie ferm întemeiaţi în învăţătura solidă.

Ce ai putea face mai mult pentru a-i ajuta pe noii membri să fie mai bine întemeiaţi în Domnul Isus şi în solia noastră? Ia „sub aripa” ta un membru de curând venit în biserică şi ajută-l să se întărească în credinţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO