8. Ce vrea să spună Ioan când vorbeşte despre cel care „n-a văzut pe Dumnezeu”? Care este ideea centrală? Cum Îl putem vedea pe Dumnezeu? 3 Ioan 11
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ioan a avut multe de învăţat de la Domnul. Chiar şi după ce fusese timp îndelungat în prezenţa lui Isus cel plin de compasiune, Ioan încă îşi căuta doar propriul interes şi era intolerant cu alţii. Într-o ocazie, el a oprit pe cineva să alunge demoni în Numele lui Isus, pe motiv că omul acela nu era un ucenic oficial (Marcu 9,38). Dar Învăţătorul l-a învăţat cu blândeţe: „cine nu este împotriva noastră este pentru noi” (vers. 40). Ioan a crescut în tăria caracterului alături de Învăţătorul lui. În momentul răstignirii Domnului Isus, când toţi ceilalţi ucenici fugiseră, doar Ioan a rămas la piciorul crucii. Simpatia şi preţuirea de care se bucura Ioan din partea Învăţătorului său se văd şi în faptul că Mântuitorul Şi-a încredinţat mama în grija lui Ioan (Ioan 19,26.27).
9. Ce principiu important descoperi în 2 Corinteni 3,18? Cum putem aplica acest principiu în viaţa noastră, la nivel practic?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dacă citeşti Epistolele lui Ioan, nu poţi să nu observi bunătatea, blândeţea şi compasiunea care răzbat din fiecare verset. Ce deosebire uriaşă faţă de Ioan cel pe care ni-l prezintă Evangheliile! Este evident – cu acest om s-a întâmplat ceva cu totul extraordinar. Desigur, noi ştim ce s-a întâmplat: Ioan a fost cu Domnul Isus, iar viaţa şi caracterul lui au fost schimbate în mod radical în urma acestei experienţe.
Citeşte cele trei Epistole ale lui Ioan. Fii atent la caracterul autorului pe care ni-l descoperă ele. Cum a schimbat Domnul Isus viaţa lui Ioan? Care aspecte ale vieţii tale ar trebui schimbate în acelaşi fel? Ce faci, în mod concret, pentru a-I îngădui lui Dumnezeu să aducă aceste schimbări?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO