Citeşte Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul 53 – „Ioan, apostolul iubit”.

„În groaznica prigoană care a urmat, apostolul Ioan a făcut foarte mult pentru a întări şi consolida credinţa credincioşilor. El a dat o mărturie pe care adversarii lui nu au putut-o tăgădui şi care i-a ajutat pe fraţii săi să întâmpine cu credincioşie şi curaj încercările ce aveau să vină. Când credinţa creştinilor părea că se clatină sub violenta împotrivire cu care ei erau siliţi să dea piept, bătrânul şi încercatul slujitor al Domnului avea să repete cu putere şi elocvenţă istoria Mântuitorului răstignit şi înviat.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 568

„Ioan a trăit până la adânci bătrâneţi. El a fost martor al nimicirii Ierusalimului şi al ruinării măreţului templu. Fiind ultimul supravieţuitor dintre ucenicii care fuseseră în strânsă legătură cu Mântuitorul, solia sa a avut o mare influenţă în a stabili faptul că Isus era Mesia, Răscumpărătorul lumii. Nimeni nu putea pune la îndoială sinceritatea lui şi, prin învăţăturile sale, mulţi au fost determinaţi să se întoarcă de la necredinţă.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 569

Întrebări pentru discuţie

– Reciteşte Epistolele lui Ioan. Ce alte aspecte ale caracterului lui descoperi în ele? Ce cuvinte tari găseşti pentru cei care nu urmează adevărul? Cum ne ajută să înţelegem ce este, de fapt, dragostea?

– Cum înţelegi ideea dezvoltării caracterului? Cum se produce ea? Cum ne schimbă Domnul Isus caracterul? Există în Biblie vreo situaţie în care caracterul unei persoane a fost schimbat imediat, printr-o minune, în acelaşi fel în care orbilor le era redată vederea şi leproşii erau vindecaţi? Dacă nu, de ce? Ce ne spune acest răspuns cu privire la procesul dezvoltării caracterului?

– Discutaţi în grupă răspunsurile la următoarele întrebări: În ce măsură biserica voastră manifestă dragoste şi acceptare? Ce puteţi face pentru a oferi mai multă dragoste şi acceptare?

Rezumat: După ce a experimentat în mod direct dragostea dătătoare de viaţă a Mântuitorului, apostolul Ioan a lăsat ca această experienţă să i se reverse în cuvinte şi în purtare. Viaţa şi scrierile lui ne amintesc de locul central pe care trebuie să-l ocupe dragostea în viaţa creştinului şi de faptul că ea trebuie să stea la baza tuturor activităţilor noastre misionare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO