„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Domnul Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20,31)

În aceste cuvinte, Ioan rezumă motivul pentru care a scris Evanghelia sa şi singurul scop al vieţii sale – acela de a-i conduce pe oameni să creadă în Domnul Isus, ca să poată dobândi viaţa veşnică. O temă centrală, în întregul Nou Testament, este aceea că viaţa veşnică este posibilă doar în Domnul Isus Hristos.
7. Ce spune Ioan despre această temă centrală – aceea a „vieţii”? Unde găseşti că ideea „vieţii” nu se aplică doar la viaţa veşnică, ci are şi implicaţii imediate, pentru viaţa de acum?
Ioan 6,35 ________________________________________________________________________
Ioan 6,47 ________________________________________________________________________
Ioan 6,63 ________________________________________________________________________
Ioan 10,28 _______________________________________________________________________
Ioan 12,25 _______________________________________________________________________
Ioan 14,6 ________________________________________________________________________
Ioan 17,3 ________________________________________________________________________

Ceea ce face ca aceste făgăduinţe referitoare la viaţa veşnică să fie atât de importante este faptul că, deşi toate creaturile de pe pământ mor, doar fiinţele omeneşti sunt în stare să contemple ideea veşniciei. Doar noi putem înţelege uriaşa prăpastie dintre existenţa noastră scurtă şi perspectiva veşniciei, precum şi realitatea crudă că această prăpastie atârnă ameninţător deasupra noastră în fiecare clipă a vieţii – viaţă care se poate încheia oricând din cauza unui accident vascular, a unui şofer beat sau unui virus care produce SIDA. Ce speranţă minunată avem, să ştim că moartea nu este sfârşitul; dimpo trivă, este doar un somn, care ni se va părea doar o clipă, iar apoi vom fi cu Domnul Isus pentru veşnicie.
Ce impact ar trebui să aibă speranţa vieţii veşnice asupra modului în care trăim acum? În ce sens trăieşti altfel acum, ştiind că ai făgăduinţa vieţii veşnice?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO