Îngerul care i s-a arătat lui Zaharia a aplicat la Ioan profeţia din Maleahi
(Luca 1,17).
4. Cum a confirmat Isus Însuşi acest lucru? Matei 11,14; 17,11-13
Ilie se evidenţiază dintre toţi marii profeţi ai Vechiului Testament. El
a chemat poporul Israel şi pe regele Ahab, care erau cufundaţi în idolatrie
şi în apostazie, să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă o reformă în viaţa
lor. Testul de pe Muntele Carmel, unde Ilie a stat singur de partea lui
Dumnezeu împotriva profeţilor păgâni, reprezintă unul dintre cele mai
impresionante şi mai hotărâtoare momente din întreaga Biblie.
E. G. White compară misiunea lui Ilie cu cea a lui Ioan Botezătorul şi cu
cea a poporului lui Dumnezeu din timpul sfârşitului. Ea descrie „solia lui Ilie”
ca fiind efectiv aceasta: „Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău.”
– Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 4, pag. 1184

Ilie: Chemat să facă o reformă în Israel şi să-i cheme pe israeliţi la ascultare de legile lui Dumnezeu. El a transmis o solie de judecată pentru regele Ahab şi de pocăinţă pentru Israel.

Ioan Botezatorul:  A predicat pocăinţa şi principiile Împărăţiei cerurilor. A transmis o solie de judecată pentru liderii religioşi şi pentru popor. A pregătit poporul pentru Prima Venire a lui Isus.

Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului: Reformatori care predică neprihănirea prin credinţă şi care îi cheamă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, să se pocăiască şi să asculte de poruncile Lui. Solia: „A venit ceasul judecăţii Lui” (Apoc. 14,7). Pregăteşte poporul pentru a doua venire a lui Isus.

Apostolul Ioan a scris despre trei îngeri care au nişte solii speciale de vestit
lumii (Apoc. 14,6-12), în timpul sfârşitului. Aceste solii includ o chemare de
a ne închina lui Dumnezeu (pentru că judecata Lui a sosit) şi de a-I rămâne
credincioşi. În aceste solii de avertizare, Evanghelia ocupă un loc central.
Ellen G. White a scris: „Mulţi mi-au scris, întrebându-mă dacă solia îndreptăţirii
prin credinţă este solia îngerului al treilea şi eu am răspuns: ’Este,
într-adevăr, solia îngerului al treilea’.” – Review and Herald, 1 apr. 1890
Unde descoperi îmbinate avertizările şi speranţa în soliile celor trei îngeri? Apoc. 14,
6-12. Cum putem folosi avertizările pentru a-i îndrepta pe oameni către speranţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO