În solia lui Ioan Botezătorul au existat două părţi esenţiale – pocăinţa
şi modul de vieţuire. Amândouă sunt strâns legate între ele. Cuvântul
grecesc pe care-l foloseşte Ioan pentru pocăinţă (metanoeo) este un
cuvânt compus din meta, care înseamnă „schimbare”, şi din noeo, care
înseamnă „gândire”. Aşadar, pocăinţa înseamnă o schimbare a gândirii
într-o anumită privinţă.
Atunci când le spunea oamenilor: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape”, Ioan afirma că Împărăţia cerurilor cere o perspectivă cu
totul nouă. Cu alte cuvinte, în pregătirea poporului pentru venirea Domnului
Isus, în pregătirea căii Domnului şi în „netezirea cărărilor” (vers. 3),
Ioan îi chema pe oameni să-şi schimbe modul de gândire şi de vieţuire.
5. Care era esenţa mesajului lui Ioan? Ce le spunea el oamenilor? Luca
3,10-15; vezi şi Iacov 2,14-26
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Un aspect esenţial al pocăinţei este mărturisirea păcatelor (Matei 3,6).
Celălalt aspect esenţial – schimbarea comportamentului conform principiilor
Împărăţiei cerurilor (vers. 8). Nimic mai puţin decât atât nu era
suficient pentru a-i pregăti pe oameni pentru venirea Domnului Isus, Cel
care avea să aducă un timp de reînviorare cum nu mai văzuseră.
Botezul era strâns asociat cu pocăinţa. De fapt, Luca spune că Ioan
a predicat „botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor” (Luca 3,3).
Spălarea cu apă simboliza schimbarea perspectivei asupra vieţii, un nou
început şi iertarea de păcat.
Deşi cuvintele tari ale lui Ioan i-au jignit pe unii oameni, Biblia
menţionează că mari mulţimi veneau să-l asculte. „Locuitorii din Ierusalim,
din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început
să iasă la el” (Matei 3,5). Dar ei nu veneau doar să asculte, ci şi să-şi
mărturisească păcatele şi să fie botezaţi (vers. 6).
Tu crezi în Dumnezeu, crezi în Domnul Isus, crezi că El a murit pentru
păcatele tale şi că ai mântuire doar prin neprihănirea pe care El ţi-o acordă,
prin credinţă. Întrebarea este: În ce măsură urmezi principiile neprihănirii,
aşa cum au fost ele exprimate de Ioan Botezătorul? În ce măsură reflectă viaţa
ta credinţa pe care susţii că o ai?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO