Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul 12 – „Din prigonitor, ucenic”.

„Nu credinţa într-o înşelăciune a făcut din Pavel un om blând şi plin de compasiune. El era un fanatic religios, înverşunat peste măsură împotriva adevărului despre Domnul Isus. Străbătea toată ţara, luând cu sila bărbaţi şi femei şi aruncându-i în temniţă.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 214

„Apostolul Pavel avea toate privilegiile unui cetăţean roman. El nu era mai prejos în ceea ce priveşte educaţia ebraică, deoarece învăţase la picioarele lui Gamaliel, dar toate acestea nu-l făcuseră în stare să ajungă la standardul cel mai înalt. Cu toată educaţia lui ştiinţifică şi literară, până când i S-a descoperit Hristos, el era într-un întuneric tot atât de mare ca acela în care sunt mulţi din zilele noastre. Pavel a ajuns pe deplin conştient că a-L cunoaşte pe Hristos printr-o experienţă personală era pentru binele său prezent şi veşnic. El a văzut necesitatea de a atinge un standard înalt.”

– Ellen G. White, Adventist Review and Sabbath Herald, 18 iulie 1899

„Există un singur mare adevăr central de reţinut fără încetare în cercetarea Scripturilor – Hristos, şi El răstignit. Oricare alt adevăr este învestit cu influenţă şi putere, în funcţie de legătura lui cu această temă. Numai în lumina crucii putem discerne caracterul înălţat al Legii lui Dumnezeu. Sufletul paralizat de păcat poate fi înzestrat cu viaţă numai prin lucrarea săvârşită pe cruce de Autorul mântuirii noastre.” – Comentariul Ellen G. White în Comentariul biblic A.Z.Ş., vol. 6, pag. 1084

Întrebări pentru discuţie

– Care puncte de credinţă sunt cele mai importante pentru tine? Cum îţi afectează ele modul de vieţuire? Ce atitudine ai faţă de cei care au alte convingeri, poate contrare convingerilor tale, dar la fel de puternice?

– Cât de central este locul pe care-l ocupă crucea lui Hristos în biserica voastră? Ce puteţi face, individual sau ca grupă, pentru a vă asi gura că şi pentru voi, ca şi pentru Pavel, Domnul Hristos şi El răstignit este tema centrală a lucrării voastre misionare?

– Împărtăşiţi-vă, în cadrul grupei, răspunsurile de la întrebarea finală de joi.

Rezumat: Pavel este un minunat exemplu al faptului că nu există limite în ceea ce poate face Dumnezeu prin noi – nişte oameni atât de slabi cum suntem. Mediul din care provenea şi calităţile speciale pe care le avea l-au făcut în stare pe Pavel să ducă Vestea Bună despre Domnul Isus într-un câmp misionar cu totul nou.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO