7. Urmăreşte cu atenţie cuvântarea lui Pavel din Fapte 17,18-34. Unde apar următoarele doctrine fundamentale: creaţiunea, răscumpărarea şi judecata? Prin ce se aseamănă mesajul apostolului cu mesajul nostru adventist?

_________________________________________________________________________________

Pavel nu numai că avea cunoştinţe în ceea ce priveşte literatura păgână, dar el chiar citează din memorie fragmente din ea. Mai întâi, citează un poet cretan, care a scris: „În El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (vers. 28).Apoi, îl citează pe poetul păgân Cleanthe, al cărui poem închinat zeului Zeus conţinea versul „Suntem copiii lui…” (vers. 28, NIV; trad. Cornilescu – „din neamul lui”). În ambele cazuri, Pavel porneşte de la elemente aleculturii ascultătorilor săi, pe care le leagă de adevărul pe care doreşte să li-l prezinte. „Cu mâna întinsă spre templul ticsit de idoli, Pavel şi-a revărsat povara sufletului său şi a arătat înşelăciunea religiei atenienilor”, scrie Ellen G. White. „Ascultătorii cei mai înţelepţi dintre ei au fost înmărmuriţi la auzul raţionamentului său. El s-a dovedit un bun cunoscător al lucrărilor lor de artă, al literaturii, cum şi al religiei lor.” – Faptele apostolilor, pag. 237 Ellen White adaugă: „Cuvintele lui Pavel cuprind o comoară de cunoştinţe pentru biserică… Dacă vorbirea lui ar fi fost un atac direct împotriva zeităţilor lor şi împotriva oamenilor cu vază din cetate, ar fi fost în primejdie de a se împărtăşi de soarta lui Socrate. Dar, cu un tact izvorât din iubirea divină, cu multă băgare de seamă, el le-a îndepărtat mintea de la zeităţile lor păgâne, descoperindu-li-L pe adevăratul Dumnezeu, care le era necunoscut.” – Faptele apostolilor, pag. 241

Pavel a înţeles că, pentru de a-i putea conduce pe oameni acolo unde dorim, trebuie mai întâi să mergem acolo unde se află ei. Aceasta înseamnă să ne concentrăm asupra nevoilor şi a intereselor lor şi să ne adaptăm mesajul, prezentându-l într-o formă care să le fie accesibilă. Aceasta nu înseamnă să-l diluăm sau să-l îndulcim, ca să le placă neapărat. Este un aspect care ţine de comunicare – să le vorbeşti oamenilor în termenii şi în limbajul pe care îl pot înţelege.

Care a fost acel element al învăţăturilor lui Pavel care a stârnit cel mai mult dezaprobarea în acel mediu? De ce? Ce ar trebui să ne spună acest lucru cu privire la limitele încercării de a explica raţional tot ce credem?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO