Ioan face parte dintr-un mic grup de oameni pe care Biblia spune
că Dumnezeu i-a ales înainte de a se naşte pentru a împlini o misiune
specială – oameni ca Samuel, Samson şi Domnul Isus Însuşi. Cu sute de
ani înainte, profetul Isaia profetizase despre lucrarea lui Ioan, afirmând că
acesta avea să fie „un glas [care] strigă: ’Pregătiţi în pustie calea Domnului’”
(Isaia 40,3-5; vezi şi Luca 3,4-6). Şi Zaharia, tatăl lui Ioan, a prezis că
fiul său avea misiunea de a pregăti calea Domnului (Luca 1,76).
1. Citeşte Luca 1 şi notează ce a fost profetizat despre misiunea şi chemarea
lui Ioan Botezătorul. Ce anume avea să facă el? Compară aceste
profeţii cu ceea ce ştii despre Ioan Botezătorul. În ce fel s-au împlinit
ele?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. După tot ce a realizat, Ioan a avut un sfârşit umilitor (Matei 14,1-12).
Cum se potriveşte acest sfârşit cu toate lucrurile glorioase prezise cu
privire la el?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Chemarea şi lucrarea pe care a avut-o de făcut l-au condus pe Ioan
Botezătorul pe o cale aspră şi dificilă, care avea să se sfârşească într-un mod
aproape la fel de umilitor ca şi cea a vărului său, a Domnului Isus. În ciuda
încercărilor şi a suferinţelor, el a rămas credincios, împlinind profeţiile
despre viaţa lui. Ioan este un exemplu în ceea ce priveşte suferinţa cu care
ne putem confrunta oricare dintre noi, dacă ne străduim să-I rămânem
credincioşi lui Dumnezeu şi chemării Sale.
După majoritatea standardelor, viaţa şi mai ales moartea lui Ioan Botezătorul
nu aveau cum să facă din el un om pe care lumea să-l considere „de succes”.
Ce ne spune lucrul acesta cu privire la cât de diferite sunt idealurile lui
Dumnezeu de cele ale lumii? Standardele tale în ceea ce priveşte succesul se
aseamănă mai mult cu cele ale lui Dumnezeu sau cu cele ale lumii? Ce îţi
spune acest răspuns cu privire la tine însuţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO