Citeşte Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolul „În Sfânta Sfintelor”, pag. 423-426 şi Patriarhi şi profeţi, cap. „Cortul şi serviciile lui”, pag. 350-358. „Subiectul Sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înţelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat şi armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mişcare adventă, şi a descoperit totodată şi datoria prezentă, poziţia şi lucrarea poporului Său.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, cap. „În Sfânta Sfintelor”, pag. 423

„Văd Sanctuarul ceresc ca fiind locul locuinţei lui Dumnezeu, scaunul Său de domnie, centrul de comandă al întregului Univers. Aşa a fost dintotdeauna; dar, odată cu căderea omului, el a primit un rol suplimentar – acela de soluţie a răzvrătirii cosmice şi a siguranţei Universului. În acest sens ni-l imaginăm atunci când ne gândim la sistemul de jertfe din vechime. Îl privim printr-o oglindă colorată de lucrarea de eradicare a păcatului.” – Roy Adams, The Sanctuary, pag. 71 „Eu nu-mi imaginez un Sanctuar ceresc gol. Tronul lui Dumnezeu, în orice formă ar fi acesta, se află acolo, înconjurat de mulţimi de îngeri. Şi, lucrul cel mai important – cel puţin din punctul nostru de vedere – atotsuficientul nostru Mare Preot, Isus Hristos Însuşi, Se află acolo! El îl umple cu totul! Stă înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi! Şi, pentru mine, lucrul acesta este îndeajuns!” – Idem, pag. 71

                                                                  Întrebări pentru discuţie:

– Cum se potriveşte concepţia noastră cu privire la judecata pre-adventă cu credinţa că Hristos slujeşte ca Mare Preot al nostru în Sanctuarul ceresc? De ce judecata ar trebui să fie parte integrantă din solia noastră cu privire la Sanctuar? Cum putem prezenta Judecata ca parte a veştii bune că Isus este Înlocuitorul nostru?

– Ce înseamnă pentru tine, personal, realitatea lucrării de Mare Preot a lui Isus? Ce experienţe poţi împărtăşi în legătură cu modul în care te-a ajutat această învăţătură din punct de vedere spiritual?

– Recapitulează studiul din această săptămână şi alcătuieşte o listă cu toate avantajele care derivă din faptul că Hristos este Marele nostru Preot. Prezintă-le în cadrul grupei şi discutaţi implicaţia acestor avantaje şi modul în care ar trebui să influenţeze ele viaţa noastră, atât la nivel individual, cât şi ca biserică. Cum am putea folosi mai bine aceste făgăduinţe, pentru a spori eficienţa lucrării noastre misionare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO