Eficienţa lucrării Lui de Mare Preot

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exod 25,8; Mat. 27,50.51; Fapte 7,54-56;
Evr. 6,19.20; 7,23-28; 8,1.2; 9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri” (Evrei 8,1).

„Nu la mult timp după Creaţiune… primii noştri părinţi au căzut în păcat… La ivirea acestei crize teribile, prima grijă a lui Dumnezeu a fost refacerea neamului omenesc şi siguranţa veşnică a Universului. Moartea unui membru al Dumnezeirii – o posibilitate deja hotărâtă în precunoaşterea adunării Dumnezeirii (vezi Apoc. 13,8) – a fost singurul mijloc pentru realizarea acestui deziderat. Pentru a Se asigura de participarea şi de cooperarea omului în această lucrare supremă, Dumnezeu i-a informat imediat pe primii noştri părinţi cu privire la planul Său. În acelaşi timp, El le-a pus la dispoziţie un instrument de învăţare care să păstreze în mod continuu acest plan în atenţia lor şi a generaţiilor care aveau să urmeze.” – Roy Adams, The Sanctuary (Hagerstown, Md., Review and Herald, 1993), pag. 17, 18. Acest instrument de învăţare a fost, desigur, Sanctuarul, cu serviciile lui ceremoniale. Sanctuarul a devenit centrul închinării ebraice. Prin activităţile şi prin ceremoniile care aveau loc acolo, el le explica închinătorilor realităţile cosmice ale mântuirii omului prin Mesia, care urma să vină (vezi Evrei 9) şi lucrarea lui Isus din Sanctuarul ceresc. În această săptămână, ne vom opri atenţia asupra Sanctuarului ceresc şi asupra lucrării pe care o realizează Hristos acolo.

Pentru studiul Bibliei la rând: Iov 38 – Psalmi 39

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO