„Deasupra mormântului deschis al lui Iosif, Hristos proclamase biruitor: ’Eu sunt învierea şi viaţa.’ Cuvinte de felul acesta numai Dumnezeirea le putea rosti. Toate făpturile create trăiesc numai prin voinţa şi prin puterea lui Dumnezeu. Ele sunt dependente de viaţa lui Dumnezeu. De la serafimul cel mai de sus şi până la cea mai neînsemnată fiinţă însufleţită, toate îşi primesc viaţa de la Izvorul vieţii. Numai Acela care este una cu Dumnezeu putea să spună: ’Am putere să-Mi dau viaţa şi am putere să o iau din nou.’ În dumnezeirea Sa, Hristos avea puterea de a rupe legăturile morţii.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „A înviat Domnul”, pag. 785

„În timpul lucrării Sale, Isus a readus morţii la viaţă. A înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fiica unui bărbat de frunte şi pe Lazăr. Dar aceştia nu au fost îmbrăcaţi în nemurire. După învierea lor, erau încă supuşi morţii. Dar aceia care au ieşit din mormânt la învierea lui Hristos au fost ridicaţi la viaţă veşnică. Ei s-au înălţat cu El, ca trofee ale biruinţei Lui asupra morţii şi mormântului. ’Aceştia’, a spus Hristos, ’nu mai sunt robii lui Satana, i-am răscumpărat. I-am adus din mormânt ca cel dintâi rod al puterii Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt şi Eu, să nu mai vadă niciodată moartea şi să nu mai guste suferinţa’.” – pag. 786

                                                       Întrebări pentru discuţie:

– Reciteşte 1 Corinteni 15, nava amiral a apărării teologice a Învierii, în Noul Testament. Urmăreşte argumentele lui Pavel în favoarea acestei învăţături creştine fundamentale. De ce aceste texte ar fi lipsite de sens, dacă ai crede că morţii neprihăniţi merg, la moarte, direct în cer? În ce fel este susţinută, de aceste texte, concepţia noastră cu privire la starea omului în moarte? Ce face ca făgăduinţa Învierii să fie atât de importantă pentru noi, ca adventişti de ziua a şaptea, ţinând seama de doctrina noastră cu privire la starea morţilor?

– Gândeşte-te la această întrebare şi împărtăşeşte-ţi răspunsul cu ceilalţi membri ai grupei: Cât de diferită ar fi viaţa ta acum, dacă ai crede că, la moarte, totul se încheie definitiv?

– Găseşte toate dovezile biblice care te pot ajuta să susţii învierea lui Isus. Prezintă aceste dovezi în cadrul grupei, în Sabat. Cât de convingătoare sunt? Cum aţi putea aduna toate aceste dovezi într-un material pe care să-l puteţi folosi în lucrarea voastră misionară?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO