Simboluri din Tabernacolul din vechime (Exod 25,9.40)

Lui Moise i s-a spus să construiască un Tabernacol după modelul pe care i-l arătase Dumnezeu pe Muntele Sinai (Exod 25,9.40). Deşi simţul realităţii nu ne lasă să ajungem la concluzia că orice bucată de scândură şi orice cui din Tabernacol (şi, mai târziu, din Templu) aveau o semnificaţie teologică, ar trebui, totuşi, să tratăm cu toată seriozitatea rolul didactic al sistemului după care funcţiona Sanctuarul Vechiului Testament. Cu toate acestea, nu ni se dau prea multe informaţii în legătură cu semnificaţia simbolurilor; de fapt, în majoritatea cazurilor, chiar deloc. Dar, punând laolaltă puţinul pe care-l găsim în Vechiul Testament cu ceea ce avem în Noul, putem să ajungem la o înţelegere destul de bună a semnificaţiei generale a anumitor aspecte fundamentale ale sistemului Sanctuarului antic şi a serviciilor ceremoniale care arătau, dincolo de ele însele, către o realitate mai înaltă.
Printre acestea:
1. Jertfa de dimineaţă şi de seară (Exod 29,38-42; Num. 28,1-6)
2. Pâinea pentru punerea înainte şi sfeşnicul (Exod 25,23.30.31.37)
3. Ceremonialul din Ziua Ispăşirii (Lev. 16; Evr. 9,1-12)
4. Veşmintele marelui preot (Exod 28,6-21)

Jertfa de dimineaţă şi de seară simboliza „consacrarea zilnică a naţiunii faţă de Domnul Dumnezeu, cum şi continua dependenţă de sângele ispăşitor al lui Hristos” (Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 352). Numeroasele referiri la pâine, în Noul Testament, par să sugereze că pâinea din Tabernacol/Sanctuar arăta către Hristos (vezi, de exemplu, Mat. 26,26; Ioan 6,48-51). „Atât mana, cât şi pâinea punerii înainte arătau spre Hristos, Pâinea cea vie, care stă pururea în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi” – pag. 354. În acelaşi fel, sfeşnicul arăta tot către Hristos, care a spus: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8,12). „Pietrele semipreţioase de pe pieptarul marelui preot… purtau numele seminţiilor lui Israel, sugerând, spune Ellen G. White, că, în timp
ce mijloceşte cu sângele Său înaintea Tatălui, Hristos, Marele Preot al nostru, poartă pe inima Sa numele fiecărui suflet pocăit, care crede” (Roy Adams, The Sanctuary, pag. 38; compară cu Patriarhi şi profeţi, pag. 351).

Aminteşte-ţi, cât poţi de amănunţit, serviciile ceremoniale care aveau loc în Sanctuarul pământesc. Cum te ajută ele să înţelegi Planul de Mântuire?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO