Învierea este garanţia învierii noastre (1 Cor. 15,20)

Cu toate că Noul Testament este atât de clar în ceea ce priveşte învierea literală, în trup, a lui Isus, unii teologi liberali, prinşi în capcana unei concepţii despre lume pur ştiinţifice şi raţionaliste, susţin că Învierea nu a fost un eveniment real, ci că trebuie să fie privită ca un mit, ca o metaforă a unei vieţi noi, pe care o putem avea aici şi acum, atunci când acceptăm, la nivel colectiv, învăţăturile morale ale lui Isus.

Oricât de frumos ar suna lucrul acesta, nu este decât o concepţie bazată pe gândirea omenească, şi nu o învăţătură clară a Cuvântului lui Dumnezeu, care este cât se poate de categoric, de lipsit de ambiguitate, în ceea ce priveşte caracterul literal al învierii lui Hristos.

Pentru noi nu există niciun pericol de a considera Învierea ca fiind o metaforă, dacă acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este, şi el este explicit cu privire la învierea literală, în trup, a lui Isus. Şi, odată ce am acceptat Învierea, putem să ne însuşim şi speranţa pe care ne-o aduce ea în faţa morţii. Indiferent ce ni s-ar întâmpla în această viaţă, avem speranţa că, după cum Isus a înviat din morţi, la fel vom învia şi noi. Făgăduinţa Învierii ne ajută să privim totul dintr-o perspectivă corectă.

7. Citeşte pasajele următoare. Ce speranţă ne aduc ele cu privire la propria noastră înviere?

Ioan 5,25-29 __________________________________________________________________

Ioan 11,23-26 _________________________________________________________________

1 Cor. 15,51-58 _______________________________________________________________

Apoc. 1,18 ____________________________________________________________________

Învierea lui Isus a stabilit trei certitudini: (1) că destinul nostru este sigur în Isus (1 Petru 1,3-5); (2) că moartea este un vrăjmaş învins (1 Cor. 15,20-22); şi (3) că acea putere ne stă la dispoziţie pentru a împărtăşi această veste extraordinară şi altora (Ioan 14,12; Fapte 1,8).

Cum ar trebui să ne ajute făgăduinţa învierii noastre din morţi să privim această viaţă şi ceea ce ni se întâmplă în ea dintr-o perspectivă corectă? Imaginează-ţi cum ar fi viaţa ta, dacă nu ai avea această speranţă!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO