Istoria Învierii – 2 (Luca 24,36-39)

În studiul de ieri, am început enumerarea unor pasaje din Evanghelii, care descriu evenimentele din preajma morţii lui Isus, evenimente care, prin stilul direct în care au fost scrise şi prin naturaleţea lor, impunm credibilitatea istoriei Învierii. Iată, în continuare, alte câteva pasaje de acelaşi fel:

2. Ce mesaj esenţial se găseşte în aceste versete? Ce element-cheie au toate în comun?(Matei 28; Marcu 16; Luca 24,10-44).

_______________________________________________________________________________

Cu toate că lista de mai sus nu conţine nicio referinţă din Ioan, toate cele patru Evanghelii descriu Învierea în detaliu.

3. De ce crezi că este aşa? De ce este atât de importantă Învierea pentru credinţa noastră?

_______________________________________________________________________________

„Credinţa istorică a bisericii este în deplin acord cu apostolul Pa vel: ’Dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică’ (1 Cor. 15,17). Toate celelalte doctrine creştine depind de proclamarea Învierii: importanţa Naşterii stă în faptul că Pruncul care S-a născut este Cel pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; dacă Cel care a murit nu ar fi fost şi Cel care a înviat, atunci Vinerea Mare nu ar fi mai mult decât aniversarea încă unui martiraj; instituirea Cinei Domnului în biserică ar fi fost de neconceput, dacă Domnul nu S-ar fi făcut cunoscut credincioşilor, în frângerea pâinii” – Alan Richardson, ed., „Resurrection of Christ”, A Dictionary of Christian Theology (Philadelphia: The Westminster Press, 1969), pag. 290

În textele pentru astăzi descoperim puterea învierii lui Isus, atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere spiritual. El a zdrobit cătuşele mormântului; sigiliile romane s-au rupt; mormântul s-a deschis. Iar astăzi, El declară: „Eu sunt Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apoc. 1,18). Dacă ţi s-ar cere să spui în cel mult zece cuvinte ce înseamnă Învierea pentru tine, care ar fi acele cuvinte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO