Învierea a dat putere unei mişcări (Fapte 3,14-16)

Cum a fost posibil ca o credinţă atât de ciudată, precum învierea unui profet mort, să se răspândească într-un imperiu păgân, cum era cel al Romei, dacă nu ar fi avut nicio credibilitate? De ce un mic grup de pescari şi de vameşi ar fi inventat o astfel de poveste, contrară oricărei logici? Şi, dacă au inventat-o, cum de au ajuns să o creadă ei înşişi cu atâta convingere, încât au fost gata, pentru a o apăra, nu numai să-şi părăsească familiile şi prietenii, ci şi să-şi dea viaţa de dragul Celui pe care Îl propovăduiau ca fiind Hristos cel înviat?

Arestarea, procesul şi executarea Învăţătorului lor îi lăsaseră pe aceşti urmaşi cu inimile zdrobite, traumatizaţi şi descurajaţi. Din cauza dezamăgirii, ceea ce fusese odinioară un cerc de prieteni apropiaţi începuse să se destrame, aceştia revenind la vechile rosturi şi obiceiuri (după cum ei înşişi povestesc). Ni se spune doar că s-au dus la pescuit (fostul mijloc de întreţinere pentru majoritatea dintre ei).

Şi să-i privim câteva săptămâni mai târziu, la revărsarea Duhului Sfânt, în Ziua Cincizecimii (Fapte 2). În timp ce Petru predica, tocmai referirea lui la Isus ca fiind înviat şi înălţat la Tatăl ceresc, tocmai această declaraţie uluitoare, că Isus era viu, a ajuns la inima ascultătorilor săi. „Fraţilor, ce să facem?”, au întrebat ei (Fapte 2,37).

Această propovăduire a Învierii nu a fost un capriciu de moment al primilor credincioşi. Dimpotrivă, Învierea a constituit elementul central al predicării apostolice, Petru şi ceilalţi apostoli revenind în repetate rânduri la ea, în cuvântările lor.

4. Citeşte Fapte 3,11-16; 4,8-12; 7,54-56; 17,29-31. La ce temă se referă ele, în mod constant? De ce?

________________________________________________________________________________

„Pentru predicarea creştină timpurie, Învierea este cea care Îl confirmă pe Isus ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu…. De aici începe domnia Lui ca Mesia, când… inaugurează epoca SLAVEI.” – Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. R-Z, pag. 44

5. Scriindu-le filipenilor, Pavel le spune despre dorinţa lui de a-L cunoaşte „pe Hristos şi puterea învierii Lui” (Fil. 3,10). Ce crezi că înseamnă aceasta? Cum putem experimenta astăzi puterea Învierii în vieţile noastre? (Vezi, de exemplu, Ioan 3,3; Rom. 6,1-12).

________________________________________________________________________________

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO