ADEVĂRUL PREZENT AL EDUCAȚIEI ADVENTISTE


Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă.
2 Timotei 4:3

Ascultă ediția audio aici.

Îmi place să cred că știți de mai mult timp sintagma adevăr prezent. Această expresie apare în 2 Petru 1:12 (the present truth) în versiunea King James, dar Dumitru Cornilescu a ales formularea „adevărul pe care-l aveți”. Sintagma adevărul prezent a fost folosită de pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și de Ellen G. White pentru a face referire la un mesaj din partea lui Dumnezeu care este actual, un fel de „breaking news”. Dar, după mai bine de un secol și jumătate de istorie adventistă, cât de mult ar trebui să ne extindem înțelegerea cu privire la adevărul prezent? În contextul actual, am putea scrie o lungă listă de adevăruri prezente, din care să nu lipsească „fericita noastră nădejde” pentru o omenire disperată, „binecuvântarea unității” într-o lume divizată sau „binefacerea” asistenței sociale pentru cei care trec prin crize umanitare, financiare, emoționale sau spirituale. Bineînțeles că în această listă vor fi doctrinele biblice despre Sabat, Cele Zece Porunci, sanctuarul din cer și alte adevăruri care sunt tot mai importante în timpul sfârșitului.

Însă ceea ce ar trebui să ne trezească cel mai mult interesul față de adevărul prezent este avertizarea Bibliei că „va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă” (2 Timotei 4:3). Ellen G. White avertizează că, „pe măsură ce sfârșitul se apropie […], toți cei care cred adevărul prezent trebuie să reziste nu prin înțelepciunea lor, ci prin puterea lui Dumnezeu și să clădească din nou pe temeliile străbune. Ei vor fi înscriși în cărțile cerului ca fiind dregători de spărturi, cei ce fac țara cu putință de locuit” (Solii alese, c. 3, p. 224). Acest mesaj inspirat ne arată cât de importantă este în zilele din urmă lucrarea de educație și cât de aprigă este marea luptă pe acest front. Motivul principal al acestei încleștări este misiunea educației adventiste de a pregăti oameni care să reînvie reformele spirituale aduse de școlile profeților, formând lucrători care să răspundă chemării de a fi „glasul” care pregătește „calea Domnului” (Isaia 40:3). Așadar, prin natura misiunii ei, educația adventistă este și va rămâne până la revenirea Domnului Hristos un adevăr prezent!

autor: Emanuel Sălăgean

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO