Își vor întoarce privirile spre Cel pe care l-au străpuns


Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. (Zaharia 12:10)

Ascultă ediția audio aici.

Citind relatarea crucificării, se observă că evangheliștii folosesc în mod repetat verbul „a privi”, ca și cum ar vrea să transmită ideea că scenele de la Golgota sunt, cu adevărat și pentru mulți, spectaculoase: „Norodul stătea acolo şi privea” (Luca 23:35); „Trecătorii îşi băteau joc de El, își ridicau capetele şi ziceau: «Uă!»„ (Marcu 15:29); „Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu” (Luca 23:47); „Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept” (v. 48); „Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau” (v. 49). Ioan adaugă că soldații au rupt picioarele celor crucificați, ca să nu rămână acolo pe timpul Sabatului: „Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor. […] Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este adevărată. […] Şi, în altă parte, Scriptura mai zice: «Vor vedea pe cine au străpuns»” (Ioan 19:33-37).

Privirile de ură și dispreț ale unora, privirile de compasiune și durere ale altora, privirea de pocăință și de credință a tâlharului bun, privirile curioșilor avizi de senzații sau privirile furișe ale celor ce treceau, Ioan spune că au fost împlinirea profeției lui Zaharia: „Își vor întoarce privirile spre Cel pe care L-au străpuns.” Cine au fost cei care L-au străpuns în coastă pe Mântuitorul? Dar ce anume I-a sfâșiat inima și I-a străpuns sufletul mai puternic decât lancea care I-a străpuns coasta? A fost păcatul lumii, răutatea oamenilor. Toți ar trebui să privim la Cel crucificat. Totuși, profeția lui Zaharia nu și-a atins împlinirea la Calvar. Ioan vorbește despre o împlinire viitoare, mult mai generală și grandioasă, când Isus va veni pe nori.

Atunci, „orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns” (Apocalipsa 1:7). Fiecare Îl va privi pe Isus la revenirea Sa, așa cum L-a privit pe Isus crucificat. Foarte curând, cu toții Îl vom vedea pe Cel pe care L-au străpuns păcatele noastre. Îl vom privi cu teamă sau cu bucurie? Imposibil de spus sau de prevăzut.

Să privim astăzi la Mântuitorul țintuit pe o cruce, cu credinţă, cu dragoste şi speranță, iar la revenirea Sa, vom avea viața veșnică.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO