Dumnezeu este de partea noastră

„Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Romani 8:31.

Este cu adevărat greu să fii pierdut. Dumnezeu nu ne spionează din cer, încercând să ne găsească vreo pată sau zbârcitură care să-L îndreptățească de a ne exclude din cer. Toată inteligența cerului se unește în țelul comun de a ne ușura drumul spre cer. „Isus face calea către mântuire cât mai ușoară.” Ellen White, Review and Herald, 29 aprilie 1890.

El ne ademenește și ne atrage pentru ca atenția și afecțiunea noastră să poată fi îndreptate spre El. El ne oferă dragostea Sa, comuniunea cu El, pace, și un cămin unde să fim pentru totdeauna cu El și cu toți copiii Săi.

Chiar dacă noi ignorăm toate acestea. El tot ne urmărește cu Cuvântul Său, prin servii Săi, prin gândurile noastre, prin cei dragi ai noștri care sunt predați Lui, prin conștiință, prin necazurile vieții, prin Duhul Sfânt, și la urmă prin muntele care este mai mare decît toate celelalte, Muntele Golgotei. El ne reamintește că este oricând gata să intervină pentru noi, așteptând, nevrând să părăsească pe niciunul din noi, „dorind ca niciunul să nu piară” (2 Petru 3:9).

Prieteni, să nu cumva să credeți vreodată că este greu să fii salvat și ușor să fii pierdut. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine ne poate sta împotrivă? Sunt recunoscător pentru munții uriași pe care i-a pus în calea noastră. Sunt mulțumitor că Dumnezeu a făcut totul pentru ca oricine să fie salvat pentru veșnicie, ca să trăiască veșnic împreună cu El.

Argumentul hotărâtor este acesta: ca să fiu pierdut trebuie să lupt cu Dumnezeu, și este o luptă cam grea; trebuie să lupt apoi cu Isus; și mai trebuie să lupt și cu Duhul Sfânt. Va trebui să mă împotrivesc rugăciunilor și îngrijorărilor tuturor prietenilor mei credincioși care se roagă pentru mine. Trebuie să mă lupt cu două treimi din îngerii acestui univers. Dacă aleg să fiu mântuit, împotriva mea îl am doar pe Satana și o minoritate de o treime din îngeri, care strigau după îndurare în prezența lui Isus, și, cu care Isus mi-a promis că se va lupta în locul meu. Nu este de mirare că e greu să fii pierdut!

„Dragostea lui Hristos dată în dar, harul lui Dumnezeu deasupra a orice, munți mai înalți decît cerurile și mai adânci decât cea mai adâncă mare.”

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO