Apelul la membrii familiei nemântuiți

Noi dar suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (2 Corinteni 5:20)

[fragment dintr-o scrisoare adresată de Ellen White surorii ei gemene, Elizabeth Bangs.]

Nu crezi în Isus, Lizzie? Nu crezi că El este Mântuitorul tău că El Şi-a dovedit dragostea pentru tine dându-Şi viaţa scumpă pentru ca tu să poţi fi mântuită? Tot ce ţi se cere să faci este să-L primeşti ca Mântuitor drag al tău. Mă rog fierbinte ca Domnul Isus să vi Se descopere ţie şi lui Reuben [soţul lui Lizzie]. Viaţa ta în lumea aceasta nu este una de plăceri, ci de durere; şi, dacă nu te vei îndoi de Isus, ci vei crede că El a murit ca să te mântuiască, dacă vei veni la El exact aşa cum eşti, dacă te vei preda Lui şi te vei prinde de făgăduinţele Sale prin credinţă vie, El va fi pentru tine tot ce-ţi poţi dori.

Oricui mă întreabă: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?’ îi răspund: „Crede în Domnul Isus Hristos.” Nu te îndoi nicio clipă că vrea să te mântuiască exact aşa cum eşti. El le spune iudeilor: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!” Să nu se spună aceste cuvinte despre Reuben, despre tine şi despre femeia care te ajută în casă. Isus vrea să te mântuiască, vrea să-ţi dea pace, odihnă, siguranţă în viaţa aceasta şi viaţa veşnică în împărăţia Sa la sfârşit. Nimeni nu va fi mântuit prin constrângere. Domnul Isus nu forţează voinţa nimănui. El le spune tuturor: Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi. Mintea şi inima predate lui Isus Hristos îşi vor găsi odihna în dragostea Lui. […]

De aceea, tu, draga mea soră, Reuben şi femeia care te ajută în casă aveţi motive să speraţi în îndurarea Sa şi să credeţi în Isus Hristos, că El vă poate mântui. De ce? Pentru că aţi fi fără vină? Nu, ci pentru că sunteţi păcătoşi, căci Isus spune: „Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Atunci când Diavolul îţi şopteşte: „Nu există speranţă”, spune-i că ştii că există, „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Ce ar putea să facă Dumnezeu pentru tine mai mult decât a făcut pentru ca să-L iubeşti? Lizzie, crede, crede pur şi simplu că Isus spune adevărul. Crede-L pe cuvânt şi prinde-ţi sufletul neputincios de El!

Mâinile care au fost ţintuite pe cruce pentru tine stau întinse ca să te mântuiască… Vrei să te predai cu credinţă deplină lui Isus? Îmi doresc mult să te iau în braţe şi să te aşez la pieptul lui Isus Hristos.

Trebuie să-L accepţi pe Isus. El vrea să-ţi dea pacea Sa şi lumina feţei Sale. Lizzie, inima mea vrea să te vadă că-ţi pui încrederea în Isus, pentru că El poate să-ţi dea harul de a suporta toate suferinţele tale. El te iubeşte. El vrea să te mântuiască.

Letter 61, 1891

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO