Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

(Ioan 12:31)

Textul de astăzi face parte dintr-un pasaj în care este consemnată venirea unor greci care au cerut să-L vadă pe Isus. Ei au cerut o întrevedere personală cu El. Domnul le-a vorbit despre misiunea pentru care venise în lume şi le-a spus că l-a sosit ceasul. Acela a fost momentul critic pentru omenire. Ideea principală a discuţiei a fost aceea că moartea e o condiţie inevitabilă a vieţii.

Crucea le aduce oamenilor atât mântuirea, cât şi judecata. „«Tată, proslăveşte Numele Tău!» Şi din cer s-a auzit un glas… Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: «Un înger a vorbit cu El!» Isus a răspuns: «Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia»”(loan 12:28-31).

Glasul lui Dumnezeu auzit din cer a arătat că moartea lui Hristos era pentru toţi oamenii. Hristos a văzut în venirea grecilor şi în înălţarea Sa pe cruce destinul întregii omeniri.

Crucea Domnului Hristos ne aduce pe toţi la judecată, dar nu pentru a fi condamnaţi, ci pentru a alege între viaţă şi moarte. Este ocazia în care ne sunt dezvăluite în mod deplin dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi caracterul Său. Este ocazia în care suntem chemaţi să ne împăcăm cu El. Iar dacă îl respingem pe Cel înălţat pe cruce, ce altceva mai poate face Dumnezeu pentru noi? Prin ce alte metode mai putem fi convinşi, înduplecaţi, câştigaţi şi mântuiţi?

Nu ne putem eschiva de la această decizie. „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Corinteni 5:10). Atitudinea noastră faţă de Hristos şi relaţia noastră cu El sunt extraordinar de importante.

Dacă îl recunoaştem, judecata va fi în favoarea noastră. Însă dacă doar îl tolerăm, dacă doar îl admirăm ca pe un om bun, atunci ne condamnăm singuri. Dacă nu avem o relaţie corectă cu Hristos, nimic nu poate fi în regulă. Dacă nu îl acceptăm ca Domn, atunci Satana este stăpânul nostru.

Viaţa şi moartea Domnului Hristos reprezintă actul divin cel mai important din istoria lumii noastre. Ce nesăbuinţă să trăim de parcă El nu ar fi Mântuitorul, Domnul şi Judecătorul nostru! Este foarte important să îl avem pe Hristos de partea noastră la judecata finală. Iar decizia aceasta trebuie luată aici şi acum!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO