Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat… îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare. Părintele veşniciilor, Domn al păcii.

(Isaia 9:6)

Cu ocazia fiecărei sărbători a Naşterii Domnului, primim vestea că ni S-a născut „un Fiu”, însuşi Fiul lui Dumnezeu. Betleemul reprezintă punctul de cotitură al istoriei. Cu două mii de ani în urmă, Dumnezeu a coborât în lumea noastră în formă umană: a trăit printre oameni, a mers alături de ei şi a stat de vorbă cu ei. Darul acesta de nepreţuit este „Emanuel…, Dumnezeu cu noi”. El este cu noi toată viaţa, în încercări, în ispite şi în dezamăgiri. Nu suntem singuri. El a pătruns în viaţa noastră cu atâta forţă, încât niciun păcat nu ne mai poate ţine legaţi, nicio temere nu ne mai poate tulbura şi niciun sentiment de nefericire nu ne mai poate apăsa.

Ferice de noi dacă ne putem lăuda că Fiul lui Dumnezeu a venit în viaţa noastră. Cu smerenie şi recunoştinţă, suntem conştienţi de divinitatea Aceluia la picioarele căruia aşezăm tot ce suntem. Ferice de noi când ne lăudăm cu Domnul şi Mântuitorul nostru, Isus Hristos, cu neprihănirea şi dragostea Sa.

Ferice de noi când îi dăm slavă în biserica Sa, pentru că facem parte dintr-un grup de ucenici creştini ale căror inimi au fost cucerite de El şi care, prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt, reflectă chipul Său. Ferice de noi pentru că El ne-a dat o valoare nemăsurată. Ce privilegiu extraordinar avem să fim pentru totdeauna fii ai lui Dumnezeu! Ferice de noi pentru că Isus Hristos Se va întoarce în curând, dar nu ca un Copil, ci ca împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Ce mare onoare ne-a făcut El!

Creştinii distinşi se remarcă fără a se înălţa pe ei înşişi, iar cei smeriţi slujesc fără să le fie ruşine. Toate valorile eterne sunt daruri pe care ni le-a făcut Dumnezeu. Paharul nostru este plin. Nu suntem invidioşi pe alţi creştini pentru mărimea paharului lor preaplin cu dragostea Sa. Domnul ne-a adus la viaţă pentru o frumuseţe şi o neprihănire care întrece aşteptările noastre cele mai mari.

Avem nevoie să ne naştem din nou. Avem nevoie de schimbarea firii noastre egoiste într-o viaţă de dragoste şi de puritate. Sărbătoarea Naşterii Domnului nu înseamnă să te bucuri de un brad împodobit, ci de venirea Mântuitorului în lumea noastră!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO