Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu si neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

(Matei 6:33)

In 1934, eram student şi aveam bani puţini. Munceam ca ospătar la organizaţia studenţească pentru a mă întreţine, în vreme ce majoritatea colegilor mei erau copii de oameni înstăriţi. Îmi aduc aminte că, într-o zi, un coleg de-al meu, serios la învăţătură şi militant comunist, m-a luat cu el la o întâlnire a comuniştilor. Mi s-a părut interesant, dar nu pentru ideile exprimate acolo, ci pentru spiritul participanţilor. Sala era mică şi înţesată cu oameni, iar colegul meu, unul dintre liderii lor, a dat dovadă de un adevărat spirit misionar.

Pe drumul de întoarcere, l-am întrebat: „Cum îţi vezi viitorul? Ce intenţionezi să faci?” El mi-a răspuns: „Viitorul meu este asigurat, dar nu pentru că sunt bogat, ci pentru că ştiu încotro mă îndrept. Fac parte din mişcarea care în final va cuceri lumea.”

Atunci i-am spus: „Te înşeli. Comunismul nu are viitor. Eu sunt creştin. Şi eu ştiu încotro mă îndrept. Şi mai ştiu ce urmează să se întâmple. Lumea aceasta nu va fi un mare imperiu comunist, ci va fi stăpânită de împărăţia lui Dumnezeu. Viitorul meu este veşnic.” El aştepta o împărăţie pământească în care lucrul cel mai important era slava omului. Spre deosebire de el, eu îl aşteptam pe Dumnezeu, împărăţia Sa şi domnia neprihănirii Sale. Filosofia lui gravita în jurul omului. Filosofia mea gravita în jurul Domnului Hristos.

Trăim într-o vreme în care suntem prinşi între două lumi: lumea aceasta, aşa cum o cunoaştem, şi lumea viitoare, pe care o aşteptăm. Prima este vizibilă, dar este pe moarte. Nu are viitor. Nu există niciun remediu pentru maladia fatală de care suferă. A doua este invizibilă şi este lumea viitoare de care aparţinem.

Noi suntem chemaţi să dăm dovadă de un devotament mai mare decât cel pe care îl au oamenii faţă de alte filosofii şi sisteme pământeşti. Suntem chemaţi să ne dedicăm Domnului Hristos, Singurul care are puterea de a-Şi supune toate lucrurile. El a creat lumea noastră, deşi ştia că avea să se răzvrătească împotriva Sa. El a ştiut că dragostea Sa sfântă avea să triumfe în tot Universul. Ştim cât de mult a riscat pentru noi. Ceilalţi membri ai Dumnezeirii au mizat totul pe Persoana şi pe lucrarea lui Isus Hristos pe pământ şi au câştigat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO