În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri… Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

(Ioan 14:2)

Există un rai pregătit pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul Hristos era sigur de lucrul acesta. Evanghelia veşnică anunţă o astfel de împlinire glorioasă, ne învaţă că lucrarea de mântuire nu încetează la mormânt. Domnul Hristos ne-a dăruit viaţa şi nemurirea, o eliberare care trece dincolo de lumea prezentă păcătoasă.

Dacă nu am avea făgăduinţa că El ne pregăteşte locaşuri în cer, viitorul nu ar însemna pentru noi decât dezamăgire şi moarte.„Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 15:19). Făgăduinţa Sa are la bază adevărul învierii. Credincioşii vor avea parte de învierea Sa triumfătoare. Enoh şi Ilie s-au înălţat la cer fără să vadă moartea. Moise a fost înviat şi luat la cer. Moise şi Ilie au stat în hainele lor de lumină alături de Hristos pe Muntele Schimbării la Faţă. La sfârşitul slujirii Sale, Hristos însuşi S-a ridicat la cer de pe Muntele Măslinilor într-un nor de slavă şi S-a întors la Tatăl Său ceresc. La fel se va întâmpla şi cu noi.

Avem nevoie de o credinţă care să se înalţe deasupra păcatului şi morţii, până la certitudinea casei noastre viitoare din cer. Apostolul Ioan ne spune că acolo nu va mai fi noapte, nici durere, nici tânguire, nici lacrimi, nici suferinţă şi nici moarte. Nu ne înşelăm deloc: Isus Hristos Se va întoarce, îi va aduce la viaţă pe copiii Săi şi le va dărui viaţa veşnică. El ne va conduce până acasă la Tatăl nostru, unde sunt pregătite multe locaşuri.

Locuinţele acestea cereşti nu sunt temporare, asemenea caselor de aici, de pe pământ. Ele sunt locuinţe veşnice, nepieritoare. Acolo vom cunoaşte pe deplin tot ce este bun şi adevărat.

Vom purta chipul Său toată veşnicia. Ne vom recăpăta capacităţile depline ale trupului, minţii şi sufletului. Ce orizont larg de cunoştinţe se va deschide atunci înaintea noastră! Ce posibilităţi de cercetare a lucrărilor lui Dumnezeu vom avea atunci! Gândirea noastră va fi considerabil lărgită, simţurile noastre vor deveni mai fine, capabile să perceapă tot adevărul lui Dumnezeu. Vom da mărturie înaintea a milioane de fiinţe din alte lumi şi ne vom bucura de părtăşia cu toţi membrii familiei cereşti a lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO