Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde. (Evrei 6:11)

(Evrei 6:11)

Avem convingerea că viitorul ne rezervă mai mult decât ne poate oferi viaţa
avantaje şi plăceri temporare. În lumina veşniciei, lucrurile vremelnice îşi pierd repede valoarea.

Domnul Hristos este al doilea Adam, Căpetenia noastră. Revenirea Sa iminentă este o certitudine absolută. Împărăţia Sa nu este zidită pe ceea ce poate face omul, întrucât omul s-a dovedit complet incapabil să salveze civilizaţia şi să instaureze domnia adevărului şi a purităţii.

Noi, cei care suntem cu adevărat convertiţi, respingem ideea domniei omului păcătos pe pământ şi orice soluţie omenească la problema păcatului. Făgăduinţele privitoare la revenirea lui Hristos, pentru a-i readuce la viaţă pe urmaşii Săi şi pentru a-i muta în împărăţia slavei, ne dau speranţă şi ne stârnesc uimirea şi încântarea. Între făgăduinţele omului şi cele ale lui Dumnezeu este o diferenţă uriaşă. Noi vom trăi veşnic fiindcă îl cunoaştem, fiindcă ne-a dăruit deja viaţa veşnică. El nu ne va abandona niciodată. Promisiunea şi profeţia nemuririi viitoare se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu.

În anii 1940, o universitate a construit o criptă în care au fost aşezate câteva mărturii ale civilizaţiei spre a fi păstrate până în anul 8113, când se doreşte redeschiderea ei. Din perspectiva biblică totuşi, singurii oameni care vor apuca anul 8113 sunt cei care sunt acum ai lui Hristos, cei care îşi pun acum speranţa în Hristos.

Pentru noi, sfârşitul vieţii pe această planetă nu este decât începutul. Urmaşii lui Hristos nu trăiesc şi mor cu gândul că locul lor de veci este în pământ.„Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare” (Romani 8:24,25). Trebuie să existe o continuare glorioasă a istoriei lumii noastre. Cu toţii putem primi această speranţă în suflet. Cu toţii putem aştepta şi grăbi venirea acestei zile!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO