Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.

(Tit 2:13)

Când Domnul Hristos este Speranţa noastră, credem într-o altfel de viaţă, în
fost meniţi să fim, în care Legea cerului va fi şi legea Noului Pământ. Noi, cei care îl mărturisim pe Hristos, recunoaştem că El va pune din nou totul la locul cuvenit. El ne va readuce la starea în care ne găseam la început, la crearea lumii. De-a lungul veşniciei, nu vom mai simţi nici apăsarea vinovăţiei, nici strâmtorarea duşmanilor şi nici ameninţarea morţii.

În viaţa noastră nu va dăinui decât lucrarea lui Hristos. Nu va rămâne nicio urmă de păcat. Lucrurile şi frumuseţile din lumea aceasta nu durează pentru totdeauna. Venirea Domnului Hristos va provoca şi bucurie, şi întristare. Pentru cei mântuiţi, venirea Sa va fi împlinirea tuturor speranţelor lor. Vom fi înconjuraţi numai de oameni buni. Vom cunoaşte cu nespusă încântare tot ce a păstrat Dumnezeu pentru noi. Şi putem fi siguri că ne-a pregătit lucruri cu mult mai bune decât se găsesc aici.

Noi trăim prin speranţă. Câtă răbdare ne aduce ea! Cât de puternici ne face ea! Cât de uşor ne împăcăm cu scurtimea vieţii pământeşti când ştim că avem un viitor împreună cu Hristos! Ce ocazii ne oferă ea să dăm mărturie creştină şi cât eroism ne inspiră ea! Câtă încredere ne insuflă ca să mergem înainte prin încercări şi să îi rămânem credincioşi lui Dumnezeu! Noi ştim că Diavolul ne poate face viaţa dificilă pe acest pământ. El îi împinge pe oameni să distrugă pământul şi să polueze ceea ce Dumnezeu a făcut frumos de la început. Totuşi el nu are putere să ne răpească bucuria, credinţa, dragostea şi frumuseţea din inimă şi din viaţă.

Atunci când viaţa noastră îl are în centru pe Hristos, învăţăm să fim curajoşi şi credincioşi fără să dăm importanţă prea mare consecinţelor pământeşti. Mi-e milă de oamenii care nu caută decât belşugul, pentru a avea o viaţă mai uşoară şi mai sigură. Noi nu ne putem pierde vremea cu aşa ceva. În numai câţiva ani, toate acestea vor dispărea. Ne aflăm pe pragul veşniciei. Noi suntem poporul lui Dumnezeu şi nu ne putem ocupa cu lucruri nedemne şi egoiste. Fericita speranţă străluceşte în inimile noastre şi pe chipurile noastre!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO