Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.

(Psalmii 119:10)

Primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când stăm în faţa cerinţelor lui Dumnezeu este să ne hotărâm cât de departe suntem dispuşi să mergem, să cântărim preţul pe care îl avem de plătit. Aceasta este diferenţa dintre un copil şi un om matur: copilul se gândeşte numai la satisfacţia imediată. Creştinii de cea mai bună calitate îşi fixează gândurile asupra lui Hristos. Ei sunt pregătiţi să facă sacrificii pentru ca ţelul suprem al lui Dumnezeu pentru viaţa lor să fie împlinit. Creştinul care trăieşte de azi pe mâine, la întâmplare, nepăsător faţă de viitor, nu are parte de izbândă. Este necesar să urmărim această unică ţintă: loialitatea totală faţă de Domnul Hristos şi faţă de Cuvântul Său. Atunci nu ne mai temem de nimic.

Creştinul este în siguranţă numai atâta timp cât rămâne de partea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său. Poate că suntem cuprinşi de extaz sau, dimpotrivă, poate că suntem copleşiţi de descurajare. Pericolul este să lăsăm ca simţămintele să decidă. Avem nevoie să facem ceea ce ne spune Dumnezeu, şi nu ceea ce ne dictează simţămintele. Când stăm la răscruce, să alegem calea care este în armonie cu Dumnezeu. Nu accepta ca împrejurările să te abată de la principii!

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei” (Psalmii 16:8). Acesta este secretul. Când avem privirea aţintită la Domnul Hristos, loialitatea noastră faţă de El nu este incompletă. Nimic nu ne abate de la înalta noastră chemare de a fi ai Săi, de a duce în fiecare zi o viaţă pe placul Său. Când suntem cu totul de partea Sa, nu putem eşua.

Să nu lăsăm decizia de a-l fi loiali pe altă dată, când vom ajunge la bătrâneţe. Tinerii obişnuiesc să spună:„Acum vreau să mă distrez, să îmi fac de cap. Am destul timp să îi slujesc Domnului după 30, 40, 50 sau 60 de ani.”

Totuşi, numai dacă suntem cu totul de partea Sa acum, avem garanţia că vom fi cu El fie la venirea Sa, fie la bătrâneţe. Numai în aceste condiţii avem siguranţa că puritatea Sa, frumuseţea Sa, adevărul Său din noi vorfi de neclintit. Atunci vom fi de nezdruncinat. Să ne aşezăm viaţa în mâinile Domnului acum. Cu El, totul este solid şi durabil. El are ultimul cuvânt.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO