Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat
şi mai scumpi decât aurul din Ofir. 
Pentru aceasta voi clătina cerurile
şi pământul se va zgudui din temelia lui.

(Isaia 13:12,13)

au renunţat la credinţă. Ne place să credem că noi vom fi statornici şi deu toţii am cunoscut creştini de neclintit în credinţa lor, dar şi creştini care au renunţat la credinţă. Ne place să credem că noi vom fi statornici şi de neclintit. Zilele finale ne vor pune la grea încercare. Tot ce poate fi clătinat va fi clătinat.

Tu cum crezi că vei face faţă acelei perioade? Cum poţi deveni de neclintit? Cu siguranţă că nu clădind pe poziţiile şi pe opiniile oamenilor. Unele poziţii sunt schimbătoare. Altele nu se schimbă niciodată. E necesar să comparăm totul cu Biblia. Făgăduinţele şi profeţiile lui Dumnezeu sunt adevărate, fiindcă El îşi împlineşte cuvântul dat. Duhul Sfânt lucrează prin Scriptură pentru a ne întări în credinţă. Experienţa pe care ne-o oferă El nu poate fi explicată altfel decât prin faptul că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Când luăm în serios Cuvântul lui Dumnezeu, stăm în faţa deciziei de a ne implica personal, de a ne însuşi ceea ce a spus, a făcut şi i-a învăţat pe oameni Domnul Isus. Şi stăm în faţa ispitei de a rămâne la distanţă. Duhul Sfânt ne trezeşte în suflet un simţământ al urgenţei privitor la mântuire, neprihănire şi ascultare şi ne arată că nu e de dorit să ezităm, să aşteptăm un moment mai favorabil sau un alt moment când nu vom mai avea nicio problemă şi nicio întrebare fără răspuns.

Dacă ne vom încăpăţâna să ne agăţăm de îndoieli şi de întrebări, nu vom mai simţi necesitatea de a ne implica personal. Asigură-te că discuţiile tale despre adevăr nu sunt doar o mască pentru lipsa spiritualităţii reale, pentru refuzul de a înfrunta adevărul despre tine însuţi. Cunoaşterea adevărului nu mântuieşte până nu ne conduce la consacrare personală. Până atunci, ne mulţumim doar să discutăm despre consacrare. Suntem chemaţi să îi permitem Duhului Sfânt să ne cerceteze şi să ne ajute să descoperim voia lui Dumnezeu şi să o împlinim fără ezitare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO