Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul.

(Efeseni 6:14)

Unul dintre personajele lui Bunyan din Călătoria pelerinului poartă numele „Curajosul în slujba adevărului”. El spune:„Omul care are o astfel de sabie, dacă e în stare să o poarte şi dacă o mânuieşte cu iscusinţă, poate înfrunta un înger cu ea!” Cine este acest „Curajos în slujba adevărului”? Şi ce este această sabie atât de eficientă în lupta creştină? Este „sabia Duhului”, Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17).

„Curajos în slujba adevărului” este simbolul acelora dintre noi care avem adevărul în inimă, care suntem din principiu curaţi, oneşti, drepţi. Noi suntem aşa deoarece Duhul Sfânt a adus adevărul în vieţile noastre. Noi iubim adevărul. Suntem gata să îl apărăm cu orice preţ. Să nu uităm că, prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează direct asupra minţii şi vieţii noastre, ajutându-ne să punem în practică principiile adevărului etern. Duhul Sfânt ne vorbeşte, ne inspiră, ne călăuzeşte. îndoielile ni se risipesc. Ascultăm în mod natural de adevărurile şi de standardele a căror frumuseţe morală şi spirituală ne-a fascinat multă vreme, dar care altădată păreau atât de departe. în loc să ni se facă lehamite de atâta încercat, avem o energie nesfârşită de la Dumnezeu. Noi suntem pe deplin convinşi de această realitate atunci când Duhul Sfânt Se apropie de noi şi atunci când ne lăsăm cuceriţi de Dumnezeu. Tot ce este rău şi păcătos este înfrânt.

Să nu punem piedici în calea puterii transformatoare a adevărului lui Dumnezeu prin necredinţă, preocupări lumeşti şi inconsecvenţă. Să nu neglijăm puterea exercitată de Scriptură prin Duhul Sfânt, ci să o primim pentru a înfrânge orice lucru rău, pentru a ne transforma şi înnoi după asemănarea cu Hristos.

Ne-am alăturat noi bisericii rămăşiţei de azi cu convingerea fermă că Dumnezeu ne-a încredinţat misiunea de a transmite omenirii un mesaj special? Nu ştiu să existe o concepţie de viaţă mai înnobilatoare şi mai inspiratoare decât aceea că suntem chemaţi şi aleşi de Dumnezeu să ducem ultima Sa solie în lume. Nu cred că, dacă vreunul dintre noi ar merge la Domnul şi L-ar întreba: „Doamne, de ce m-ai chemat să fiu adventist de ziua a şaptea?”, ar primi un răspuns de genul:„Păi, nu am avut în minte niciun scop precis”. Noi suntem curajoşi în slujba adevărului. Printr-o experienţă personală, ne vom putea îndeplini îndatoririle ce ne revin în calitate de ambasadori ai lui Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO