Nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal

 Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal.

(1 Împăraţi 19:18)

Ilie Tişbitul a fost unul dintre cei mai mari oameni din perioada Vechiului Testament, un bărbat cu o energie extraordinară şi cu o tărie de caracter remarcabilă. El a trăit în vremuri de restrişte, când aproape tot Israelul, în frunte cu împăratul Ahab şi împărăteasa Izabela, căzuse într-o idolatrie cumplită. Prin acest singur om, Dumnezeu a pus stavilă răului şi a restabilit închinarea adevărată.

Cu toate acestea, când a aflat că Izabela jurase să-l omoare, Ilie a fugit ca să-şi scape viaţa şi s-a ascuns într-o peşteră. Dumnezeu l-a întrebat ce făcea acolo, iar el a susţinut sus şi tare că rămăsese singurul om credincios din Israel. Domnul l-a asigurat atunci că mai avea alţi şapte mii de bărbaţi care nu-şi plecaseră genunchii înaintea lui Baal.

În zilele noastre, există un mare număr de persoane despre care se poate spune acelaşi lucru ca despre aceşti şapte mii de bărbaţi rămaşi integri. Tineri nenumăraţi vestesc cu curaj „Evanghelia harului lui Dumnezeu”, cu riscul vieţii (Faptele apostolilor 20:24).

În vremea judecătorilor, când israeliţii erau ameninţaţi de madianiţi, Ghedeon a reuşit să strângă o oştire de 32 000 de bărbaţi. Dumnezeu însă a redus drastic numărul lor, la numai 300 de bărbaţi, ştiind că aceştia nu vor fi laşi, nu vor renunţa la luptă şi nici nu vor bate în retragere. Ei au pornit la luptă plini de curaj şi, deşi erau puţini. Dumnezeu i-a înfrânt prin ei pe duşmanii lor. Aşa a procedat Dumnezeu întotdeauna. El nu pune accent pe număr. El îi cheamă pe oamenii care sunt gata să rămână de partea Sa indiferent ce se întâmplă în jur.

Oamenii de pretutindeni îşi pleacă astăzi genunchii înaintea lui „Baal”. Suntem noi pregătiţi să rămânem în picioare? Dumnezeu vrea să ştie lucrul acesta. Vrea să ştie dacă suntem cu un picior în biserică şi cu unul afară. Nu putem contribui cu nimic la extinderea lucrării Sale atâta timp când nu căutăm să creştem spiritual sub îndrumarea Sa.

Există în timpul de faţă mii de creştini a căror relaţie cu Dumnezeu este o forţă dinamică în viaţa lor. Ei dau o mărturie puternică despre Hristos. Ei nu se retrag într-un turn de fildeş, rezumându-se la o cunoaştere formală a adevărului. Ei sunt oameni adevăraţi, pregătiţi să dea mărturie pretutindeni despre Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO