Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită.

(2 Timotei 2:19)

Nu putem ridica un zgârie-nori de şaizeci de etaje pe o fundaţie înaltă cât un etaj. Tot la fel, viaţa creştinului are nevoie de o temelie solidă, capabilă să susţină un caracter care să dureze veşnic. Când ne facem planuri de viaţă, prima noastră responsabilitate este să clădim pe adevărul veşnic, Iosif, care a dus o luptă morală în casa lui Potifar, şi-a clădit viaţa pe Dumnezeu. Daniel, care s-a confruntat cu ispita de a-şi încălca principiile în Babilon, a rămas neclintit în Dumnezeu. Moise, care a fost ispitit de măreţia pe care i-o oferea Egiptul antic, şi-a zidit viaţa pe Hristos. La fel a făcut şi Pavel, când a stat înaintea lui Nero. La fel au făcut toţi creştinii credincioşi. Ei au rămas fermi pe poziţie atâta timp cât nu s-au îndepărtat de Hristos.

Ca profesor, mi-am dorit dintotdeauna să-i ajut pe tineri să îşi clădească viaţa pe Hristos şi pe Cuvântul Său. Am cunoscut mulţi tineri şi tinere care şi-au dezvoltat un caracter puternic şi care au rămas neclintiţi în faţa celor mai cumplite ispite. Dar am cunoscut şi tineri care nu au avut această grijă. Deşi erau oameni de bună-credinţă, şi-au văzut de drumul lor şi s-au bazat pe propriile forţe. Intenţiile lor păreau suficient de bune, dar reuşitele lor în plan moral, rezistenţa şi loialitatea lor faţă de adevăr s-au dovedit a fi foarte reduse.

Deficienţele morale şi spirituale sunt întotdeauna o problemă serioasă. Ce se întâmplă atunci când cineva ajunge la concluzia că poate învinge singur un obicei dăunător, un defect de caracter sau o dorinţă după un lucru discutabil? Va încerca să lupte împotriva lor prin puterea voinţei şi, mai devreme sau mai târziu, ele vor reapărea şi îl vor înfrânge iarăşi. Este inutil să ne bazăm pe forţele proprii. Domnul Hristos spunea:„Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5).

O mare parte a învăţăturilor şi predicării religioase este prezentată într-o formă moralizatoare, care pe oameni îi plictiseşte. Avem nevoie să înţelegem ceea ce credem. Avem nevoie să căpătăm o convingere tot mai profundă cu privire la ceea ce este Domnul Hristos pentru noi. Avem nevoie să luăm fiecare decizie a vieţii împreună cu EL Credinţa în El este singura cale spre biruinţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO