Triumful susurului blând și subțire

 Şi un glas i-a vorbit zicând: „Ce faci tu aici, llie?”

(1 Împăraţi 19:13)

Din dialogul lui Dumnezeu cu Ilie se desprinde un adevăr semnificativ: Dumnezeu nu este în lucrurile senzaţionale şi zgomotoase, ci în îndemnul blând. Adevărul nu se vesteşte cu strigăte, cu sunete din trâmbiţă şi cu bătăi de tobă.

Nimic nu impresionează inima mai adânc decât acest „susur blând şi subţire”. Este bine să ne încredem mai puţin în demonstraţiile gălăgioase şi mai mult în manifestările liniştite şi cuvioase, să acordăm o mai mare importanţă modului de a trăi decât vorbelor. A fi plini de Duhul Sfânt nu înseamnă a fi plini de vervă religioasă.

Să nu uităm că „susurul blând şi subţire” are o influenţă mai puternică decât exaltarea religioasă. Regele David spunea: „Ajung mare prin bunătatea Ta” (2 Samuel 22:36). Când le vorbim altora despre credinţa noastră, să ne aducem aminte că argumentul cel mai convingător este dragostea.

Inima şi mintea noastră trebuie să fie stăpânite de influenţa paşnică şi durabilă a bunătăţii şi dragostei lui Dumnezeu. Nu mă refer aici la falsul optimism, la impresia de moment că totul este bine. „Susurul blând şi subţire” este convingerea profundă şi netulburată oferită de Duhul Sfânt, care ne conduce la o viaţă de pace, siguranţă, modestie, smerenie şi îndelungă răbdare.

În spatele adevăratelor realizări pentru Dumnezeu se află forţele spirituale care ne stăpânesc. Lucrul acesta este adevărat îndeosebi cu privire la caracterul creştin. Ceea ce suntem şi facem nu se datorează marilor noastre capacităţi. Oamenii lui Dumnezeu au fost pe deplin conştienţi de lucrarea directă a Duhului Sfânt asupra inimilor lor şi de faptul că glasul divin i-a chemat de pe căile greşite pe calea veşniciei.

Nenumăraţii martiri care au dat dovadă de o tenacitate eroică, numeroasele suflete simple care au triumfat în împrejurări potrivnice, strălucesc ca nişte stele. Duhul Domnului ne schimbă din slavă în slavă.

Dumnezeu Se apropie de noi prin susurul blând şi subţire al Duhului Sfânt. El nu este în cutremur şi nici în vântul tare şi puternic. El nu este în vârtejul exaltării emoţionale şi al fanatismului, ci în seninătatea şi în limpezimea sufletului. Duhul Sfânt domoleşte toate frământările noastre lăuntrice.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO