Casa lui Dumnezeu… este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.
(1 Timotei 3:15)

În fiecare generaţie au existat oameni care au crezut că biserica lor va deveni biserica slăvită ce îl va întâmpina pe Hristos la a doua Sa venire. Şi noi credem astăzi că formăm biserica rămăşiţei. Dar ce ne dă dreptul să facem această afirmaţie?

În primul rând, biserica triumfătoare trebuie să aibă o misiune triumfătoare. Noi suntem chemaţi să luptăm cu toată seriozitatea pentru credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Oamenii sinceri nu sunt dispuşi să se alăture unei biserici decât dacă ea îi cheamă să facă pentru Dumnezeu şi pentru semeni mai mult decât îi cheamă să facă alte biserici şi mai mult decât fac deja. De aceea, noi trăim, vorbim, dăm mărturie, ne dedicăm.

În al doilea rând, biserica triumfătoare trebuie să fie „stâlpul şi temelia adevărului”. Există pericolul pierderii credinţei în Biblie, ca descoperire fundamentală a adevărului. Oamenii sunt mereu tentaţi să modifice Cuvântul lui Dumnezeu. Tendinţa predominantă este de a perverti adevărul. Dar biserica adevărată trebuie să fie stâlpul adevărului. La fel trebuie să fie şi membrii bisericii. Nouă ne-a fost încredinţată răspunderea de a susţine adevărul, de a-l prezenta altora, de a-l păstra, de a-l apăra şi de a-l proclama.

Biserica este temelia adevărului. Ea este demnă de încredere dacă e stabilă şi consecventă. Este deosebit de important să credem ceea ce dorim să le vestim altora. Noi păstrăm vie cunoaşterea adevărului lui Dumnezeu.
în al treilea rând, biserica triumfătoare este casa lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este prezent în ea şi în noi. Prezenţa Sa binecuvântată şi puterea Sa se fac simţite şi sunt cunoscute în ea. Noi suntem pentru cei din jur un model de viaţă morală şi spirituală înaltă.

Pericolul de a ne transforma într-o biserică inertă este mereu prezent. Închinarea în Sabat intră în rutină. Membrii sunt indiferenţi. Nu le mai pasă de cei care nu îl cunosc pe Hristos. Trezirea din somn a bisericii nu are loc în mod accidental, ci este rezultatul rugăciunii serioase, al stabilirii unui scop şi al dedicării faţă de Hristos. Fiul lui Dumnezeu iese la luptă ca un învingător. Biserica va fi triumfătoare împreună cu El.

(Foto – Mânăstirea Chiajna)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO