În adevăr. Evanghelia noastră v-a fost propovăduită 
nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt si cu o mare îndrăzneală.

(1 Tesaloniceni 1:5)

Îndrăzneala fiecăruia dintre noi depinde de cât de mult îl cunoaştem pe Domnul Hristos. Când nu îl cunoaştem, nu suntem siguri de El. Siguranţa noastră este reală fiindcă Dumnezeu este pentru noi şi este mai puternic decât toţi cei ce ne stau împotrivă. Noi avem siguranţă fiindcă Dumnezeu „n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi” (Romani 8:32) şi fiindcă „acum… nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (versetul 1). Avem siguranţă întrucât nimic nu este în stare„să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu” (versetul 39) şi întrucât Hristos este cu noi întotdeauna, „până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).

Împărăţia lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Să ne ferească Dumnezeu să nu avem asigurarea mântuirii! Hristos ne oferă o viaţă nouă a certitudinii şi siguranţei. Apostolul Pavel era sigur de Dumnezeu. El nu avea nicio îndoială cu privire la viitor. Atâta timp cât viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, avem toate motivele să fim siguri. Noi nu bâjbâim în întuneric. Da, ne ştim slăbiciunile şi defectele, dar avem convingerea fermă că Hristos este Domnul şi Mântuitorul nostru şi că noi suntem ai Lui!

Mai mult decât atât, siguranţa aceasta trebuie să ne însoţească mărturia creştină, altminteri oamenii nu ne vor crede. Suntem chemaţi să răspândim Vestea Bună cu convingere şi curaj. Noi ştim că răscumpărarea prin Hristos este reală, fiindcă am cunoscut-o personal. Noi ştim că Dumnezeu ne-a iertat. Noi suntem emisarii certitudinii. în Numele lui Isus Hristos, noi le oferim tuturor celor cu care ne întâlnim şansa de a avea o viaţă de siguranţă deplină.

În timpul agoniei Sale pe cruce, Domnul Hristos S-a gândit la mântuirea unui tâlhar şi i-a dat asigurarea mântuirii înainte de a-Şi da sufletul.

Nu le putem împrumuta altora experienţa noastră, dar le putem stârni curiozitatea pentru ceea ce avem. Îi putem conduce la Hristos, sursa siguranţei adevărate. De aceea,„să ne apropiem [de El] cu o inimă curată, cu siguranţa deplină a credinţei” (Evrei 10:22, traducere din versiunea în limba engleză).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO