Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă
unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă
şi să dea slavă lui Dumnezeu?

(Luca 17:17,18)

Cineva spunea că există două tipuri de oameni: cei nemulţumiţi cu ceea ce le-a oferit sau nu viața și cei recunoscători pentru ceea ce au.

Circumstanţele în care ne găsim pot fi foarte asemănătoare, dar fiecare reacţionăm diferit. Contrar părerilor populare, reacţia aceasta nu este determinată de numărul bunurilor pământeşti pe care le deţinem. După cum autocompătimirea nu apare numai în rândul celor săraci şi bolnavi, tot la fel nici recunoştinţa nu răsare în mod automat într-un mediu îmbelşugat şi comod. Ideea că gratitudinea ia naştere în mod natural în anumite circumstanţe, că depinde de soarta fiecăruia, este falsă. Nimic nu este mai departe de adevăr.

Întâmplarea cu cei zece leproşi ne înfăţişează aceste două categorii de oameni. Deşi toţi au fost vindecaţi în mod miraculos de Domnul nostru, nouă dintre ei au considerat că vindecarea li se cuvenea şi numai unul singur s-a întors să îi aducă laude şi mulţumiri lui Dumnezeu. Domnul Isus nu avea nevoie de recunoştinţa lor. El nu a fost cu nimic afectat de faptul că ceilalţi nouă nu I-au mulţumit. Dar recunoştinţa şi lauda sunt semnul unei anumite calităţi sufleteşti a celui care le aduce. Practic numai bărbatul care s-a întors să mulţumească s-a vindecat complet, atât fizic, cât şi mental.

Se poate întâmpla ca fizic să stăm bine, dar mental, să nu ne bucurăm de sănătate deplină. Nu ar trebui să ne compătimim pe noi înşine niciodată, nu ar trebui să ajungem la concluzia că soarta noastră este prea dură. William Booth, fondatorul organizaţiei Salvation Army, descrie într-unul dintre poemele sale intrarea sa în rai împreună cu mulţimea pestriţă de oameni fără casă, zdrenţăroşi, flămânzi şi lipsiţi. Alături de el, se îndreaptă spre piaţa cetăţii cereşti oamenii cei mai decăzuţi, femei desfrânate, bărbaţi care şi-au irosit viaţa, toţi transformaţi în trofee ale harului divin. Toţi se adună ca să se închine Domnului şi să-l dea slavă.

Ce imn de slavă vrei să-l cânţi astăzi lui Dumnezeu? Care este cântecul inimii tale? Ce melodie vrei să porţi cu tine astăzi în familie, la şcoală sau la serviciu? Vreo melodie modernă săltăreaţă şi uşuratică? Sau un frumos imn creştin? Cum îi poţi mulţumi Domnului mai bine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO