Ce pierd și ce câștig când îl cunosc pe Hristos?

 Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate…

(Filipeni 3:8)

Bogăţie, putere, plăceri, popularitate, faimă – toate acestea nu sunt neapărat rele în ele însele; sunt dorinţe legitime.
Dar să ne gândim la un lucru: navetele spaţiale sunt dotate cu aparatele şi echipamentele cele mai de calitate şi mai scumpe pe care le pot crea oamenii, însă în momentul în care este inventat un echipament superior sau o rachetă mai bună, atunci cele vechi sunt date la casare.

în zilele acestea, suntem puşi tot mai des în situaţia de a renunţa la unele lucruri bune pentru altele care sunt şi mai bune şi mai eficiente! Astronomul renunţă la telescopul vechi pentru unul mai performant. Iubitorul de artă renunţă la toate tablourile sale de mai mică valoare pentru a achiziţiona o capodoperă de-a lui Michelangelo sau Rafael. Cu toţii renunţăm la lucrurile mediocre pentru lucrurile cele mai bune.

La fel se întâmplă şi în plan spiritual. Când vedem frumuseţea şi desăvârşirea Domnului Hristos, suntem dispuşi să renunţăm de dragul Său la orice standard scăzut, la orice plăcere, relaţie şi preocupare discutabilă.

Lumea, aşa cum a fost ea creată de Dumnezeu, nu este rea. Acolo unde nu a intervenit mâna omenească, ea a rămas frumoasă şi plină de privelişti încântătoare. Câmpurile sunt pline de flori, munţii sunt acoperiţi cu zăpadă, dealurile sunt îmbrăcate în păduri verzi, aerul este înmiresmat de parfumul florilor. Lumea este plină de lucrările Domnului. Nu la această lume S-a referit Domnul atunci când l-a numit pe Satana stăpânitorul lumii acesteia. Natura ne mai oferă încă, în mare măsură, dovezi ale puterii Creatorului.

Cosmonautul rus Nicolaev a afirmat că nu L-a găsit pe Dumnezeu în stratosferă. Spre deosebire de el, astronautul american Gordon Cooper a declarat că a văzut multe din minunile create de Dumnezeu şi că a simţit prezenţa Tatălui ceresc alături de el la 150 de mile distanţă de Pământ la fel de bine cum a simţit-o în fiecare zi când se afla pe Pământ. Apoi, Cooper a adăugat:„în ceea ce mă priveşte, gândul că, indiferent unde mă aflu, sunt în mâna lui Dumnezeu îmi dă o încurajare şi o forţă extraordinară!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO