Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.

(1 Corinteni 3:11)

Intr-un anumit sens, fiecare dintre noi este un constructor. Singuri decidem dacă să ne clădim viaţa pe stâncă ori pe nisip, folosind aur, argint, pietre preţioase sau, dimpotrivă, lemn, fân şi trestie. Dacă vrem ca lucrarea noastră să dăinuie, trebuie să fim atenţi la materialele pe care le folosim. în curând va veni ziua judecăţii, când va fi pusă la încercare lucrarea fiecăruia. Focul va purifica aurul, argintul şi pietrele preţioase, dar va mistui lemnul, fânul şi trestia.

Când a primit poruncă de la Dumnezeu să construiască o corabie, Noe a construit-o respectând îndrumările Sale. A urmat planurile cele mai bune, a întrebuinţat lemnul cel mai dur, a fost sârguincios şi perseverent în toate eforturile sale, pentru că arca lui trebuia să reziste Potopului. în felul acesta şi-a salvat familia şi a condamnat restul lumii, care clădise cu lemn, fân şi trestie.

Ziua Domnului este aproape. Ea nu va fi o zi plăcută şi frumoasă. Va fi un timp de strâmtorare, când va fi zdruncinat tot ce poate fi zdruncinat. Ultimele evenimente din istoria lumii noastre nu-i vor lăsa pe oameni indiferenţi şi mulţumiţi de sine. Cei care-şi zidesc casa pe o temelie care nu va trece testul final nu au ni- ciun viitor. Nimeni să nu se amăgească cu ideea că va putea cumva să se strecoare şi să treacă neobservat de privirile Domnului.

Este într-adevăr esenţial să îl aşezăm la temelia vieţii pe Domnul Hristos, dar nu este suficient să avem temelia potrivită. Lucrarea lui Dumnezeu pentru noi nu se încheie odată cu aşezarea temeliei. Hristos nu poate fi adevărata Viţă dacă nu are mlădiţe şi roade. Tot la fel, El nu poate fi Temelia dacă nu clădim deasupra templul Domnului!

Când trecem la ridicarea templului, contează foarte mult calitatea lucrărilor. Chiar dacă fundaţia este solidă, s-ar putea ca edificiul să nu treacă testul zilei finale. Cu ce materiale construim: cu lemnul comportamentului inconsecvent, cu fânul şi paiele vorbelor goale, cu trestia egoismului? O astfel de clădire va ceda în mod sigur când va lovi furtuna. Temelia solidă divină ne cere să ridicăm deasupra o clădire la fel de solidă. Suntem chemaţi să construim împreună cu Hristos pentru viaţa aceasta şi pentru veşnicie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO