Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.

(Matei 13:45,46)

În comparaţie cu toate celelalte comori pe care le deţinem, Domnul Hristos, Mărgăritarul de mare preţ, este cea mai mare bogăţie. Parabola admite că există în viaţa aceasta multe mărgăritare: haine scumpe, case frumoase, mâncare bună, poziţii bune. Stă în firea noastră să căutăm„mărgăritarele”în toate domeniile vieţii şi să nu ne mulţumim decât cu ce e mai bun.

Dar Hristos ne spune că există un mare mărgăritar, un mare giuvaier mai frumos şi mai preţios decât orice poate avea omul: puritatea Sa desăvârşită, dragostea Sa fără margini, frumuseţea şi răbdarea Sa veşnică, comuniunea neîntreruptă cu Tatăl nostru ceresc, gândul Său nobil, pacea Sa minunată şi neprihănirea Sa eternă. Toate acestea reprezintă cel mai bun răspuns la căutarea noastră după lucrurile de valoare. Dacă în final ne vom pierde, aceasta va fi pentru că nu ne-am însuşit comorile eterne.

Nu raportarea la lume, ci relaţia strânsă cu Domnul Hristos ne pune în orân- duială valorile. Numai El poate pune lucrurile în ordinea cuvenită. El îi oferă vieţii o valoare şi o plenitudine care salvează şi nu distruge, care înalţă şi nu înjoseşte.

Noi L-am găsit pe Hristos şi refuzăm să facem din materialism un scut şi un loc de refugiu, la tot aurul din rezerva naţională, ia toate nestematele din lume, ia toate pietrele preţioase din palatele Asiei şi rubinele din Orient; ia tot ce reprezintă valoare materială în lume şi aşază în balanţa Celui Atotputernic tot ce trece în lumea aceasta drept comoară. Domnul ne spune lămurit că există un Om care le întrece cu mult ca valoare pe toate acestea. O singură Comoară, un singur Mărgăritar le întrece pe toate.

Domnul Hristos este cel mai preţios din toate câte sunt. Nu există alt tezaur mai scump decât El. El este Mărgăritarul pe care îl caută toţi oamenii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO