Căci au iubit mai mult slava oamenilor
 decât slava lui Dumnezeu.

(Ioan 12:43)

Se pare că fariseii au avut momente în care s-au aflat la un pas de a se lăsa convinşi că Isus era Mesia. Însă El nu era deloc pe placul lor. Trecerea de partea Lui ar fi însemnat pentru ei renunţarea la statutul lor onorabil, lucru pe care nu erau dispuşi să-l facă. Astfel, în mândria şi invidia lor, au refuzat să accepte dovezile şi să ia seama la argumentele care arătau că El era Mesia. În final, şi-au exprimat ostilitatea prin punerea la cale a răstignirii Sale.

Nu e nimic greşit să ţinem la reputaţia pe care o avem înaintea oamenilor. Este bine să avem o reputaţie bună. Greşit este să iubim mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Dorinţa de a fi plăcuţi oamenilor nu este neapărat greşită. Nu ni se cere să nu dăm deloc importanţă aprobării oamenilor. Domnul Hristos nu a căutat să obţină cinste din partea lumii, dar Scriptura spune despre EI:„Ocara îmi rupe inima” (Psalmii 69:20).

Pentru creştinul care caută să-i câştige pe oameni pentru Hristos, nici atitudinea de indiferenţă şi nici cea de superioritate nu sunt de dorit. Însă nu vom face cinste numelui de creştin pe care îl purtăm nici dacă ne subordonăm şi depindem de părerile şi de lauda oamenilor. Probabil că nu există pericol mai mare decât acela la care ne expunem atunci când adoptăm voinţa altora ca regulă de viaţă, când luăm ca punct de reper principal conduita lor. În această situaţie, motivaţiile şi conduita noastră depind de consimţământul lor. Aceasta este o formă de idolatrie.

Pilat a ales mai degrabă să-L dea la moarte pe Domnul Isus Hristos, decât să-şi piardă funcţia şi poziţia. La fel ca el, mulţi ajung să comită păcate uriaşe şi să nege adevărul, de dragul obţinerii aprobării celorlalţi. Mulţi refuză să accepte adevărul din cauză că le e teamă de ceea ce vor spune sau vor crede alţii. Câte îndemnuri ale Duhului Sfânt de a asculta de adevăr sunt aduse astfel la tăcere? Câţi oameni sunt astfel constrânşi să se opună Evangheliei şi să îl tăgăduiască pe Domnul nostru? Acela care caută mai degrabă să fie pe placul oamenilor decât pe placul lui Dumnezeu îşi pleacă genunchiul înaintea multor domni, înaintea multor muritori slabi şi păcătoşi.

Să recunoaştem astăzi că, în comparaţie cu judecata lui Dumnezeu şi cu favoarea Sa faţă de noi, judecata oamenilor este un lucru neînsemnat!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO