Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile
 vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre
sunt scrise în ceruri

(Luca 10:20)

Puterea pe care am primit-o de la Dumnezeu ne obligă la o căutare mai mare a smereniei şi a sfinţeniei, şi nu a ocaziilor de a ne mândri şi de a ne da o importanţă deosebită. Domnul Hristos i-a învăţat pe ucenici despre pericolul înălţării de sine, care poate apărea în special în contextul experienţelor spirituale legate de puterea Duhului Sfânt:„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29).

Este necesar să ne ferim cu orice chip de fălirea cu experienţele spirituale personale. Bucuria că Domnul lucrează prin noi poate aduce la extrema lăudării cu puterea şi cu experienţa spirituală pe care am avut-o prin Duhul Sfânt. învăţăm foarte greu lecţia că lucrul cu adevărat de valoare este ceea ce a putut Domnul să facă prin fiinţa noastră slabă şi neputincioasă.

Dorinţa de înălţare de sine prin intermediul religiei îşi are rădăcinile în convingerea că am fi superiori din cauză că Dumnezeu ne-a descoperit adevărul şi ne-a dăruit putere. Dar Dumnezeu îşi alege profeţii şi apostolii din rândul celor mai slabi din cei mai slabi!

Domnul Hristos i-a poruncit bărbatului vindecat de lepră să nu spună nimănui nicio vorbă, să nu facă publică vindecarea sa miraculoasă. De ce i-a îndemnat El pe atât de mulţi oameni vindecaţi în mod minunat să păstreze tăcerea? Pentru că minunile, manifestările senzaţionale, sunt doar un mijloc de a atrage mulţimile. Oamenii rămân fără grai în faţa unor astfel de lucruri.

Este mai uşor să ridici în slăvi astfel de evenimente uluitoare decât să te retragi într-un loc liniştit, departe de gloatele agitate. Ocaziile de mare exaltare spirituală pot da naştere la atitudini periculoase. Când suntem cel mai aproape de Hristos, ceea ce ne interesează cu adevărat nu este să fim cuprinşi de entuziasm sau de exaltare emoţională. Noi stăm înaintea Sa plini de respect şi teamă şi în tăcere adâncă. Nu atragem privirile spre noi înşine, arătând că am fost beneficiarii unor favoruri speciale din partea Sa. De fiecare dată când dăm mărturie, îi dăm slavă lui Dumnezeu. Când El Se apropie de noi, devenim părtaşi la sfinţenia şi la smerenia Sa.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO