Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

(Matei 7:7)

Domnul Isus vede când nu ne trage inima la rugăciune şi când neglijăm să ne rugăm. El face tot ce îi stă în putinţă ca să ne convingă să ne rugăm. El ne oferă tuturor o făgăduinţă întreită:„Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide” (Matei 7:8). Dacă ar cădea din cer o făgăduinţă pe care să fie scris numele tău, ai crede-o? în urmă cu câţiva ani, un tânăr pe nume Henry mi-a făcut o vizită şi mi-a mărturisit că trecea printr-o perioadă de îndoială. El mi-a spus următoarele:„Dacă mâna lui Dumnezeu ar apărea pe cer şi într-o noapte ar scrie cuvintele: «Henry, te iubesc!», atunci aş crede. Lui nu-l e greu să facă lucrul acesta. De ce nu îl face totuşi?”

Sunt mulţi oameni care gândesc la fel. Dar cum îşi vor da seama că mesajul e pentru ei, şi nu pentru altcineva care poartă acelaşi nume? De ce nu e plin cerul nopţii de nume? Adevărul este că Dumnezeu nu Se ocupă numai de o singură persoană, ci de toţi oamenii, inclusiv de tine şi de mine. Nu avem motive să nu credem făgăduinţa Sa!

Există totuşi şi nişte condiţii în baza cărora El îşi va împlini făgăduinţa? Este necesar să ne punem această întrebare cu sinceritate. Vrei cu adevărat să afli răspunsul? Dumnezeu nu are în vedere aici în primul rând aspectele materiale, ci pe cele morale şi spirituale. El urmăreşte binele nostru cel mai înalt. El aşteaptă să cerem ceea ce este după voia Sa.

Ne dorim noi cu adevărat lucrurile cele mai bune – dragostea, pacea, viaţa, neprihănirea şi toate celelalte roade ale Duhului Sfânt? Dumnezeu vrea să ni le dea pe toate. Fără aceste calităţi sufleteşti, nimic altceva nu are valoare. Dacă ai fi un om rău, egoist, neiubitor şi dacă te-ai ruga să fii bogat şi Dumnezeu te-ar face bogat, atunci adevărata ta nevoie ar rămâne neîmplinită şi nu ai reuşi să înţelegi niciodată sensul vieţii.

La Dumnezeu, uşa este mereu deschisă. Omul care caută să se îmbogăţească, probabil că va reuşi în cele din urmă să fie bogat. Omul care caută cu tot dinadinsul cunoştinţe le va găsi în mod sigur. Iar noi, care căutăm neprihănirea lui Hristos şi toate roadele Duhului Sfânt, să nu le găsim?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO