„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu…” Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

(Psalmii 46:10,11)

In experienţa noastră creştină, suntem cei mai puternici atunci când ne oprim şi stăm liniştiţi şi încrezători înaintea lui Dumnezeu. Suntem cei mai puternici atunci când renunţăm la opiniile noastre, la îngrijorările noastre, la meritele noastre, la forţa şi la resursele noastre şi când privim la El. Când ne îndeamnă să ne oprim, El ne cere să îi permitem să facă ceea ce noi nu vom reuşi singuri, să îl lăsăm să ducă lupta pe care noi nu o putem duce singuri.

Noi L-am acceptat pe Hristos ca Domn al vieţii noastre şi, de aceea, în luptele vieţii, atitudinea noastră nu este una de nelinişte şi teamă. A ne opri înseamnă a aşeza toate iucrurile în mâinile Sale şi a aştepta cu curaj intervenţia Sa, la momentul pe care El îl va considera potrivit.

Viaţa creştină are două dimensiuni: una este liniştită şi contemplativă, iar cealaltă este energică şi plină de iniţiativă. Este important să acordăm atenţie ambelor aspecte. în vremea noastră, suntem tentaţi să exagerăm rolul afirmării de sine şi să o aducem cu noi în viaţa religioasă. Suntem înclinaţi să neglijăm meditaţia în linişte, rugăciunea tăcută şi aşteptarea receptivă. Dar vom progresa mai mult în asemănarea cu Hristos dacă vom privi în linişte la El decât dacă ne vom agita?„Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea” (Psalmii 62:5).

În Scriptură, cuvintele referitoare la trudă, alergare, luptă, strădanii descriu numai o parte a experienţei creştine.Toate aceasta sunt mai simplu de făcut decât să stai şi să te încrezi liniştit în Domnul. Biruinţa cea mai mare o obţinem atunci când ne sprijinim pe puterea lui Hristos. Este mai uşor să te implici în tot felul de activităţi religioase decât să cazi neajutorat la picioarele Lui. Este mai uşor să-ţi aduni forţele ca să faci un mic progres decât să primeşti mântuirea deplină a lui Hristos doar prin credinţă. Momentele cele mai frumoase din experienţa noastră sunt acelea în care stăm liniştiţi şi ne încredem în El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO